Kommunstyrelsens ordförande i Hylte, Ronny Löfquist (S), har meddelat att det är fri omröstning för partiets ledamöter när beslut tas om Rydöbruks skola.
Kommunstyrelsens ordförande i Hylte, Ronny Löfquist (S), har meddelat att det är fri omröstning för partiets ledamöter när beslut tas om Rydöbruks skola. Bild: Isabel Bark/arkiv

Ronny Löfquist, håll ihop ditt parti

Det finns tyvärr mycket som talar för att Rydöbruks skola stängs. Men då borde också Socialdemokraterna i Hylte, som styr i kommunen, stå enigt bakom ett sådant beslut.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Inför att Hylte kommunfullmäktige på tisdag i nästa vecka ska ta beslut om framtiden för Rydöbruks skola har Socialdemokraternas kommunråd Ronny Löfquist meddelat att partiets ledamöter får rösta efter eget huvud.

”Varje ledamot måste rakryggat kunna stå för sitt eget beslut”, har Ronny Löfquist tidigare sagt till Hallandsposten.

Men det är inte att ta ansvar. Tar man som parti på sig ansvaret att styra Hylte kommun bör man också ta ansvar för att enigt stå bakom tuffa beslut. Det gör inte Socialdemokraterna i Hylte.

Givetvis är det inte lätt att lägga ner en byskola som i fallet med skolan i Rydöbruk. Och reaktionerna från föräldrar och invånare i orten har varit mycket kraftfulla. Stängs skolan innebär det katastrof och tar död på hela samhället är några omdömen som HP har rapporterat om.

ANNONS

Men det finns också en kommunal verklighet för Hylte, och den handlar framför allt om att de ekonomiska resurserna är begränsade. Dessutom kan undervisningen bli mer likvärdig om eleverna flyttas över till den större skolan i Torup.

Debatten om framtiden för Rydöbruks skola har under årens lopp blossat upp då och då. I slutet av förra året aktualiserades frågan på nytt när barn- och ungdomsnämnden beställde en utredning om skolans framtid.

Utredningen som presenterades i slutet av april genomfördes av tjänstepersoner på kommunen, och de föreslog en avveckling av Rydöbruks skola. Bland annat med hänvisning till att elevunderlaget minskar och att det skulle bli för dyrt att renovera de nuvarande skolbyggnaderna. Dessutom konstaterade utredningen att på större skolenheter finns det bättre förutsättningar att bedriva en mer kvalitativ och mer likvärdig undervisning. Det är också ett tungt argument för att flytta eleverna från Rydöbruk till den större skolan i Torup.

Efter att utredningen presenterats har frågan om Rydöbruks skola behandlats i barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott och till sist av kommunstyrelsen. Och i alla instanser har utfallet varit detsamma, nämligen att skolan ska läggas ned.

”För att ansvara för hela kommunen känns det som att vi har landat rätt även om det är ett väldigt tråkigt beslut”, sa Ronny Löfquist efter kommunstyrelsens beslut i förra veckan.

ANNONS

Men nedläggningsbeslutet fattades inte enhälligt. Sverigedemokraterna yrkade på att inte stänga skolan och Kommunens väl ville skjuta på frågan om skolans framtid till efter valet 2026 och fram till dess skjuta till två miljoner kronor. Sedan tidigare är det också känt att Vänsterpartiet är emot att skolan avvecklas, men partiets företrädare i kommunstyrelsen var inte närvarande på mötet. I en insändare framgår att Vänsterpartiet kommer att yrka på en återremiss på tisdagens fullmäktige med krav på att kostnaderna för att renovera skolan utreds mer.

Förutom Socialdemokraterna röstade även Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna för att skolan ska läggas ner. Vilket tyder på att det också blir så när kommunfullmäktige tar beslut i frågan på tisdagens möte.

Det innebär att det politiska styret Framtid Hylte med de fyra partierna S, L, V och KV inte är enigt. Det ser inte bra ut. Men det finns också en uppgörelse inom Framtid Hylte att ett parti kan ha en avvikande mening i vissa frågor. Däremot är det desto märkligare att S inte ser ut att vara enigt inom sitt parti. I alla fall om man får tro på vad Ronny Löfquist tidigare har sagt i HP.

Den svenska skolan är i huvudsak ett kommunalt ansvar. Det är så skolsystemet ser ut i dag. Skolans resurser bestäms och fördelas av kommunpolitikerna. En tanke med kommunaliseringen för drygt 30 år sedan var att flytta makten över skolan närmare medborgarna, och kommunpolitiken. Då är det också rimligt att S som det styrande partiet i Hylte kommun tar ett gemensamt ansvar för sin politik och enigt står bakom beslutet att lägga ner Rydöbruks skola. I alla fall på förhand.

ANNONS

I grunden sitter varje ledamot i kommunfullmäktige på ett personligt mandat och kan när som helst rösta efter eget huvud, men att på förhand i en så avgörande fråga som att stänga en skola inte hålla ihop sitt eget parti är inte att ta ansvar.

Här kommer en rak uppmaning till Ronny Löfquist, tänk om och tänk rätt. Uppmana alla inom Socialdemokraterna att gå på samma linje. Det är att visa ledarskap – och att man tar ansvar för svåra och tuffa beslut.

ANNONS