Svensk skola ska vara fri från religiös indoktrinering.
Svensk skola ska vara fri från religiös indoktrinering. Bild: KATARZYNA KORZA / TT

Mattias Karlsson: Religiösa friskolor hör inte hemma i svensk skola

Att Skolinspektionen stänger tre religiösa friskolor är välkommet, men de borde inte ha fått startats överhuvudtaget.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

I veckan meddelade Skolinspektionen att man drar in tillståndet för tre friskolor. Det handlar om grundskolan Arenaskolan i Örebro samt två gymnasieskolor i Stockholm och Göteborg. Totalt berörs över 600 elever Skolinspektionens besked.

De tre skolorna ingår i Arenakoncernen, och ett tungt vägande skäl till de indragna tillstånden är utlåtanden från Säpo att personer som är verksamma vid skolorna är olämpliga. De tre skolorna har tidigare ingått i samma muslimska friskolekoncern, och som fått hård kritik för både ekobrott och religiös indoktrinering.

Att tillstånden för de aktuella friskolorna återkallas är välkommet. Men det stora problemet med det svenska skolsystemet ligger framför allt i att skolorna överhuvudtaget fått bedriva skolverksamhet. Tyvärr är det så systemet fungerar i dag.

ANNONS

När Anna Bergqvist, enhetschef vid Skolinspektionen, intervjuas i P4 Örebro apropå att tillståndet för Arenaskolan i Örebro dras tillbaka säger hon så här:

”Det föreligger konkreta risker för eleverna vid den här skolan, att komma att utsättas för radikalisering” (SR, 21/2).

Vad gäller just Arenaskolan i Örebro bedrevs den tidigare under namnet Al Azhar-skolan, en skola som Skolinspektionen drog in tillståndet för sommaren 2021. Med nya ägare till skolan ansöktes om ett nytt tillstånd men Skolinspektion sa nej. Detta beslut överklagades till förvaltningsrätten, vilket ledde till att skolan kunde öppna på nytt hösten 2022 under det nya namnet Arenaskolan.

När Al Azhar-skolan stängde fick närliggande Vivallaskolan ta emot elever från den nedlagda skolan. Vivallaskolans rektor Lena Sörbo berättade i veckan i P4 Örebro om sina erfarenheter från detta:

”Vi ser att de har kommit med en annan trosbild. Man har stått starkt på sin muslimska tro och till och tyckt att man på något vis har sett ner på de kristna barnen”, säger hon till P4 Örebro (SR, 21/2).

Detta är ett vittnesmål från en rektor i det svenska skolsystemet, och ett tydligt exempel på hur en religiös friskola bidrar till ytterligare skolsegregation. Om inte varningslamporna blinkar rött i hela samhället av detta exempel, så när?

ANNONS

Att det ges utrymme för offentligfinansierade religiösa friskolor är i sig ett stort problem, i alla fall den för den som tror på en skola som är likvärdig för alla. Men inte nog med att religiösa friskolor inte hör hemma i det svenska skolsystemet, de tycks dessutom vara väldigt svåra att stänga för gott. Det drar liksom ett löjets skimmer över hela systemet att Skolinspektionen drar in tillståndet för en friskola och sedan tre år senare gör detsamma igen för i stort sett samma skola.

Huvudmännen för de aktuella skolorna har meddelat att man tänker överklaga Skolinspektionens beslut, vilket kan leda till utdragna rättsliga processer. Tyvärr. För det enda rätta är att religiösa friskolor förbjuds. Det är inte mer segregation som Sverige behöver – tvärtom.

ANNONS