EU-parlamentarikern Pär Holmgren längst till vänster på fredagens klimatanpassningsvandring utmed Nissan.
EU-parlamentarikern Pär Holmgren längst till vänster på fredagens klimatanpassningsvandring utmed Nissan. Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Regeringen sparkar den heta klimatbollen framför sig

För en klimatpolitik värd namnet behövs det ansvarsfulla politiker. Tyvärr saknas sådana i regeringen.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

På fredagens eftermiddag är det samling utanför rådhuset i Halmstad. Miljöpartisten och Europaparlamentarikern Pär Holmgren är på besök i staden, och det ska bli en klimatpassningsvandring utmed Nissan. Tillsammans med lokala miljöpartister och företrädare från kommunen konkretiseras klimatförändringarnas konsekvenser för Halmstad.

För utmed Nissan planerar kommunen bland annat att anlägga en vall för att skydda de närliggande fastigheterna mot framtida översvämningar. Det handlar om investeringar på hundratals miljoner för att säkra bebyggelsen. Vandringen är alltså en konkret påminnelse av den verklighet som väntar Halmstadborna.

Klimatanpassningar är ett nödvändigt ont på grund av de pågående klimatförändringarna. Klimatvandringen i Halmstad sker dagen efter att Klimatpolitiska rådet har presenterat sin årliga granskning av regeringens klimatpolitik. Och denna gång var kritiken mycket hård mot regeringen. Enligt Klimatpolitiska rådet leder den förda politiken till ökade utsläpp i ett läge när de borde minska. Regeringens påstående att deras klimathandlingsplan leder hela vägen till målet om nettonollutsläpp till 2045 brister också i saklighet, enligt Klimatpolitiska rådet.

ANNONS

Trots den hårda kritiken tycks inte regeringen vara orolig. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) skakade av sig kritiken menar att regeringen har många åtgärder på gång som inte har utretts.

Men synar man regeringens klimatpolitik finns det anledning att vara mycket kritisk.

Tidigare har regeringens återkommande budskap varit att det inte finns något stöd i Sveriges riksdag och hos folket för en mer ambitiös klimatpolitik som de faco sänker utsläppen i dag, som till exempel en höjd reduktionspolitik. Därför sänkte regeringen reduktionsplikten vid årsskiftet, och nu ökar utsläppen. För att motverka de höjda utsläppen har regeringen tillsatt en utredning; den utredningen ska vara klar 2027. På vägen dit, tills att det kommer nya förslag för minskade utsläpp, kommer det givetvis ha skett nya utsläpp, varför det blir ännu viktigare att minska utsläppen.

Med andra ord höjer regeringen kraftigt behovet av att minska på utsläppen, något som lär ha ännu mindre stöd bland folket. Man sparkar helt enkelt den heta klimatbollen framför sig i stället för att ta hand om de svåra problemen medan de fortfarande är lätta. Det blir en ond spiral, och för att bryta den spiralen behöver politikerna fatta svåra beslut i dag.

”Om regeringen inte upplever att det finns tillräckligt med social acceptans för vissa åtgärder anser vi att de bör bygga en sådan, inte skjuta på dem. Det handlar om kommunikation och ledarskap, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Åsa Persson i en kommentar till TT (21/3)

ANNONS

Detta är själva kärnan i en politikers uppdrag. Man ska leda samhällsutvecklingen, inte passivt följa den.

Vi vänder tillbaka till Halmstad, och klimatanpassningsvandringen utmed Nissan. På vandringen tillbaka till stadskärnan får ledarredaktionen möjlighet att ställa ett par frågor till Pär Holmgren.

Vad är din kommentar till Halmstads arbete med klimatanpassning?

”Jag är imponerad av hur genomtänkt kommunen verkar ha tänkt på de här frågorna. Det är bra men det är också ganska självklart för en kommun som ligger där Halmstad ligger. Nära kusten, och ett vattendrag som går rakt igenom”, säger Pär Holmgren.

Vad tycker du om Klimatpolitiska rådets hårda kritik mot regeringens klimatpolitik?

”Ur ett rent klimatvetenskapligt håll är det inte oväntat att kritiken är så allvarlig och djup som den är. Det som däremot är oroväckande är att framför allt reaktionen att, som exempelvis från statsministern, som beskriver det som att ’det är bara en åsikt’. Det är väldigt viktigt i de här sammanhangen att man skiljer åsikter från fakta. Det här är vetenskapliga fakta, det är ett vetenskapligt underlag”, säger Pär Holmgren.

Framme vid Halmstads slott avslutas klimatvandringen, och därmed också intervjun. Pär Holmgren ska vidare till nästa anhalt i Halmstad. Klimatet är ett ständigt pågående arbete.

ANNONS

Vandringen utmed Nissan visar tydligt att konsekvenserna av klimatförändringar alltid utgår från en lokal verklighet, om det så är i Halmstad, eller något annat ställe i Sverige eller i övriga världen.

Det är även viktigt att påminnas om att det behövs ansvarsfulla politiker som visar vägen för en klimatpolitik som ökar ambitionerna och inte sänker dem. Över Slottsbron på väg över Nissan vandrar en sådan politiker.

ANNONS