Det blir inga nya vindkraftverk utanför Halmstad.
Det blir inga nya vindkraftverk utanför Halmstad. Bild: Johan Nilsson/TT

Regeringen agerar vuxet om vindkraften

Regeringen säger nej till en ny vindkraftspark utanför Halmstad för att värna viktiga naturvärden. Men annars ska ny vindkraft välkomnas på bred front.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

På torsdagen kom beskedet att regeringen säger nej till den havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund utanför Halmstad. Därmed blir inte Vattenfalls planer på 50 stycken 290 meter höga vindkraftverk verklighet. Enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) grundar sig avslaget på den linje som flera myndigheter har rekommenderat.

”Regeringen bedömer, precis som flera myndigheter, att en vindpark inte kan tillåtas på den platsen eftersom den skulle få för stora negativa konsekvenser för viktiga naturvärden”, säger Romina Pourmokhtari i en kommentar till TT.

Avslaget innebär förvisso ett avbräck i den så nödvändiga utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion i Sverige, men den visar också att regeringen agerar mer vuxet om vindkraftsutbyggnaden i landet.

ANNONS

Sedan regeringen tillträdde i höstas har dess inställning till vindkraft var milt sagt omväxlande. Det är framför allt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) som drivit en kampanj mot vindkraften, framför allt för att lyfta fram behovet av ny kärnkraft. Och att regeringen är beroende av antivindkraftspartiet Sverigedemokraterna gör inte heller saken bättre.

Men sedan årsskiftet har regeringens tonläge kring ny vindkraft ändrats, troligen på grund av realpolitiska skäl. Det finns nämligen inget annat kraftslag som på kort tid kan byggas ut så mycket att den skulle kunna täcka stora delar av det framtida elbehovet som just vindkraften

Ett konkret exempel på regeringens nyvunna intresse för vindkraft kom i våras då man godkände två stora vindkraftsparker utanför Hallands kust, Kattegatt syd och Gelene. Men för det tredje Hallandsprojektet blev det alltså nej.

Som väl är var det inte regeringens samarbetsparti SD som fällde avgörandet om Stora Middelgrund. I stället grundar sig regeringens avslag på en rad myndigheters utlåtanden. Länsstyrelsen i Halland, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Trafikverket har alla haft invändningar mot den aktuella vindkraftsparken, och då framför allt för att de planerade vindkraftverken helt skulle ligga inom ett Natura 2000-område. Det är viktigt att poängtera att regeringens avslag bygger på just dessa myndigheters utlåtanden.

ANNONS

All ny förnyelsebar elkraftproduktion bör i grunden välkomnas. Sett i det perspektivet är det synd att Stora Middelgrund stoppas av regeringen. Men det samtidigt viktigt att det finns omfattande prövning av varje nytt projekt. Och för Stora Middelgrund är de negativa konsekvenserna större än de positiva.

I den så nödvändiga klimatomställningen är det viktigt att så snabbt som möjligt får ner utsläppen av växthusgaser, framför allt genom att fasa ut de fossila energikällorna. För att klara det bör Sverige ställa om till mer förnyelsebar energiproduktion som sol- och vindkraft.

Trots att regeringen säger nej till 50 nya vindkraftverk utanför Halmstad så ser framtiden ljus ut nu när regeringen har fått upp intresset för ny vindkraft. Men det går inte att ropa hej så länge som man är beroende av ett populistiskt och bakåtsträvande parti som Sverigedemokraterna. Där finns det stora hotet mot vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

ANNONS