SD har angett väldigt många olika skäl till att moskébyggen bör stoppas. Bilden visar SD-anhängare på moskétomten i Fyllinge.
SD har angett väldigt många olika skäl till att moskébyggen bör stoppas. Bilden visar SD-anhängare på moskétomten i Fyllinge. Bild: Roger Larsson/Hallandsposten

Rädslan som stoppade moskén handlade knappast om segregation

Om Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna verkligen vill motverka segregationen i Halmstad så bör de hjälpa islamiska föreningen att hitta en plats för sin moské.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

I mars 2017 skrevs ett markavtal mellan islamiska föreningen och kommunens samhällsbyggnadsutskott som gick ut på att föreningen skulle få bygga en moské på Fyllinge.

Då några SD-medlemmar överklagade avtalet gick det sedan 2018 till kammarrätten som menade att ärendet borde ha gått till kommunfullmäktige vilket gjorde att avtalet revs upp.

Efter att kommunen överklagade beslutet slog dock Högsta förvaltningsdomstolen fast att utskottet visst haft rätt att teckna avtalet. Domstolen skrev bland annat:

”Det förhållande att beslutet väckt uppmärksamhet i media och till synes engagerat en grupp kommunmedlemmar medför inte att beslutet av den anledningen borde ha fattats av kommunfullmäktige”.

ANNONS

De tillägger också: ”Beslutet kan inte anses röra kommunens mål eller riktlinjer för verksamheten eller av annan anledning vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.”

Men vid den tiden hade avtalet mellan utskottet och islamiska föreningen hunnit förfalla. Och när samhällsbyggnadsutskottet tecknade ett nytt avtal med föreningen hade dels marken plötsligt blivit dubbelt så dyr. Dels ville Halmstads politiker ta upp frågan för avgörande i kommunfullmäktige, trots att Högsta förvaltningsdomstolen varit väldigt tydliga med att det inte behövdes.

Jenny Axelsson från Centerpartiet som är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet uppgav i samband med detta beslut till Hallandsposten att kommunpolitikerna normalt sett inte brukar helgardera sig inför ett beslut utan snarare brukar försöka se till att beslutsprocessen inte blir onödigt lång.

Men Magnus Sjöberg, mark- och exploateringschef på kommunen, menade att frågan var av så stor principiell betydelse att den behövde avgöras av fullmäktige. Trots att högsta juridiska instans alltså slagit fast att så inte är fallet.

När avtalet om reservation av mark för att bygga moskén sedan skulle klubbas på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts möte röstade bara Centerpartiet ja till avtalet, vilket gjorde att det föll.

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna uppgav att den främsta anledningen till att de inte röstade ja var rädsla för att ett moskébygge på Fyllinge skulle öka segregationen.

ANNONS

Sverigedemokraterna har dock inte bara motsatt sig och velat folkomrösta om huruvida en moské ska byggas i Halmstad utan även kampanjat för samma sak i bland annat Karlstad, Norrköping och Borlänge.

Och när Fabio Ishaq, ordförande för Sverigedemokraterna i Halmstad, i en intervju med Hallandsposten 2017 skulle förklara varför Sverigedemokraterna motsätter sig moskébygget nämner han andra skäl.

Han pratar dels om att han själv tvivlar på att alla är välkomna till föreningens lokaler, dels menar han att marken vid Fyllinge är historiskt viktig och så hävdar han att bygget av moskéer bryter mot den svenska kulturtraditionen.

Det som blir tydligt är att Fabio Ishaq och Sverigedemokraterna verkligen är skeptiska mot byggandet av moskéer, men risken för segregation nämns inte.

I samma intervju säger Fabio Ishaq att Sverigedemokraterna absolut inte har något emot muslimer i allmänhet. Men det verkar i alla fall vara väldigt svårt att se positivt på byggandet av moskéer och samtidigt vara medlem i partiet.

Det blev Mark Collins, sverigedemokrat och ledamot i kommunfullmäktige i Kramfors, varse då han föreslog att man skulle bygga en moské i Höga kustenområdet för att öka inflyttningen och få muslimer att känna sig välkomna.

ANNONS

"Vi hoppas få hit muslimer innan de bestämmer sig för att bo någon annanstans i Sverige. Vi har massor av duktiga muslimer, hårt arbetande, nätverkande, ambitiösa och som vill något. Vi behöver dem här uppe", sa han då.

Men Sverigedemokraternas presschef Henrik Gustafsson kallade förslaget "ett allvarligt övertramp" och meddelade att Mark Collings skulle bli föremål för en intern utredning. Och i samband med det nämner han faktiskt ordet segregation:

"Beslutet förvånar mig eftersom att det går emot vår politik i stort, vårt principprogram och den politik vi driver för att minska segregationen och för att öka sammanhållningen och gemenskapen i samhället. För oss är det viktigt att prata politiska lösningar som ökar och främjar inkluderingen i vårt samhälle och inte motsatsen", säger han.

Men Henrik Gustafsson - och många med honom - verkar verkligen ha missförstått ordet segregation. Motsatsen till segregation är inte att alla är likadana och gör samma saker, utan att man lever sida vid sida i harmoni - trots olikheter. Det finns därför ingenting som säger att en moské i sig skulle öka segregationen i ett samhälle.

Och visst stämmer det att de flesta muslimer i Halmstad bor på den östra sidan av Halmstad, det vill säga på samma sida som islamska föreningens moské i detta fall var tänkt att byggas. Men som Hallandspostens reporter påpekade i samband med stoppet av moskébygget så förändrar ju inte själva stoppet var muslimerna bor. Och inte heller är avslaget i sig någon insats för att motverka segregationen.

ANNONS

Något som däremot har hög risk att leda till segregation är främlingsfientlighet och även definitionen av det kan vara värd att påminna sig om.

Främlingsfientlighet, skriver historikern Björn Horgby, förutsätter den sociala konstruktionen av ”främlingskap”. Genom denna process tillskrivs en ”vi”-grupp positiva värden, medan negativa världen knyts till ”de andra”.

Främlingsfientligheten har särskilt lätt att blossa upp när en grupp upplever ”otrygghet” eller att de ”välbekanta levnadsförhållandena förändras”, exempelvis i tider av ekonomiska och sociala förändringar eller när olika grupper konkurrerar om jobb på samma arbetsmarknad.

Det kan då upplevas som enkelt att skylla problemen på en annan utsatt grupp i samhället, och på så vis till exempel vinna röster eller en bättre känsla kring sig själv. Och det är svårt att hindra människor från att ägna sig åt detta, särskilt när det kan ge makt.

Men man kan däremot som sagt poängtera att Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaternas stopp av moskébygget på Fyllinge inte i sig utgör någon insats som motverkar segregationen i Halmstad. Och att hanterandet av ärendet faktiskt ser riktigt pinsam ut.

Ansvariga politiker bör hjälpa islamiska föreningen i Halmstad att hitta en plats för sin moské.

För om de verkligen vill motverka segregation i Halland kan de kanske lära sig något av en utskälld sverigedemokrat i Kramfors om hur man får människor med annorlunda bakgrund än en själv att vilja beblanda sig med en.

ANNONS

LÄS MER:Moskémarken på Fyllinge har blivit dubbelt så dyr

LÄS MER:Islamiska föreningen: ”Orättvist att politikerna ändrar sig”

LÄS MER:Kommunen gjorde rätt om moskéavtalet

ANNONS