Kommunens långsiktiga arbete i centrala Halmstad innefattar bland annat trygghetskameror på Stora torg.
Kommunens långsiktiga arbete i centrala Halmstad innefattar bland annat trygghetskameror på Stora torg. Bild: Audun Braastad

Övervakning - en trist nödvändighet

I Halmstads stadskärna finns behov av ökad trygghet. Under 2022 utökades också möjligheterna till tillträdesförbud att gälla även simhallar och bibliotek.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

I Halmstads stadskärna finns behov av ökad trygghet. Det framkom i den enkät som Halmstads kommun och Polisen genomförde under hösten 2022. Känslan av otrygghet varierar mellan olika stadsdelar, men det är framför allt stadens kärna som sticker ut i medborgarundersökningen.

Kommunens och Polisens löfte för att öka tryggheten går bland annat ut på att bevaka och värdera nya arbetsmetoder. Detta är naturligtvis helt nödvändigt för att stadens centrum ska hållas levande och erbjuda hög tillgänglighet. Kommunens långsiktiga arbete i centrala Halmstad innefattar bland annat trygghetskameror på Stora torg och i området vid busshållplatsen Västerbro. Klaraskolan har dessutom fått tillstånd att sätta upp övervakningskameror för att förhindra cykelstölder. Och fler kameror lär det bli.

ANNONS

Det senaste inslaget i Halmstads centrala delar är förstärkt övervakning med ordningsvakter. Detta initiativ välkomnas av butikspersonal som riskerar att konfronteras med störande kunder på sin arbetsplats. Sedan 2021 är det möjligt för butiker att ansöka om tillträdesförbud för störande individer. Beslut fattas av åklagare men gäller inte barn under 15 år. Tyvärr är antalet fall av hot och incidenter en företeelse som ökar.

Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Beslutet måste dock övervakas för att fungera i realiteten. Det kan därför bli lättare för butikerna i Halmstads city att upprätthålla ordningen i samverkan med Polis och ordningsvakterna.

Under 2022 utökades möjligheterna till tillträdesförbud att gälla även offentliga verksamheter så som simhallar och bibliotek. Det är förstås en känslig fråga att ansöka om tillträdesbeslut till dessa lokaler, men när det går överstyr så är det numera möjligt för åklagare att fatta beslut. Orsakerna kan vara att någon begår brott eller trakasserar andra besökare. Det kan också handla om väsentlig skadegörelse på ett biblioteks egendom.

Även när de störande besökarna går helt överstyr kan det kännas tungt för bibliotekspersonalen att ingripa och anmäla. Det finns en lång tradition med höga krav på tillgänglighet för alla, inte minst genom bibliotekslagen. Men visst har det funnits perioder med störande besökare på bland annat Stadsbiblioteket i Halmstad då alla mått dåligt, både personal och besökare.

ANNONS

Under jullovet fick också personal och besökare uppleva hur stökigt och ledsamt det kan bli när ett gäng minderåriga ungdomar går överstyr i arenans badhus. Polis och ordningsvakter kallades till platsen, men dagen var redan förstörd för många besökare.

Det ska i fortsättningen bli lättare att ta kontakt med vårdnadshavare. Incidenten i Halmstad arenas badhus gjorde att de ansvariga politikerna i teknik- och fritidsnämnden snabbt beslutade om nya rutiner för besökare mellan 12 och 17 år. Vårdnadshavare till barn i det nya systemet tvingas registrera sitt barn och bland annat intyga att det är simkunnigt.

ANNONS