Dennis Lyderik är ersättare i fullmäktige, och valdes nyligen till ordförande för det kommunala flygplatsbolaget.
Dennis Lyderik är ersättare i fullmäktige, och valdes nyligen till ordförande för det kommunala flygplatsbolaget. Bild: Roger Larsson

Oschysst arbetsgivare inte lämplig som politiker

Ansvaret för Dennis Lyderiks politiska framtid i Halmstad faller tungt på Kristdemokraterna.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS

Det ställs lite högre krav på den som företräder andra. Inte minst gäller detta för politiker, de är ju förtroendevalda. De är utsedda av folket med uppgiften att förvalta och fördela de gemensamma resurserna. Då krävs det att man förtjänar det förtroende man har fått av väljarna.

På det senaste fullmäktigemötet utsågs kristdemokraten Dennis Lyderik till ordförande för det kommunala flygplatsbolaget. Lyderik är också sedan valet ersättare i kommunfullmäktige. Samtidigt är Lyderik företagare och har fått hård kritik från flera av sina anställda i sin roll som arbetsgivare.

Först och främst är det viktigt att lyfta fram företagares och entreprenörers viktiga roll i vårt samhälle. Inte nog med att de skapar nya arbetstillfällen, de bidrar även med tillväxt och skatteintäkter. Men som arbetsgivare har man också ett ansvar gentemot sina anställda, att följa de lagar och regler som gäller.

ANNONS

Dennis Lyderik driver som franchisetagare fem Waynes-caféer i bland annat Halmstad och Falkenberg. Han har också sedan tidigare drivit två Preem-mackar i Halmstad.

Tidigare i höstas rapporterade Hallandsposten att Lyderik inte betalat försäkringar för de anställda på Waynes.

Som HP:s fortsatta granskning visar får Dennis Lyderik hård kritik av flera anställda på hans två bensinmackar för hur han har behandlat dem i sin roll som arbetsgivare. Han har ifrågasatt att personal verkligen är covidsjuk, underlåtit anställda att få ta del av lönespecifikationer, fått flertalet klagomål om att inte ha betalat ut sjuklön och tvingat personal att sälja utgångna livsmedel.

Som om detta inte är nog har Dennis Lyderik också i ett överklagande av ett föreläggande från kommunen av livsmedelshanteringen på en av hans mackar skrivit att miljö- och hälsoskyddsinspektören hade ”fabricerat” innehållet. Det är en anklagelse som saknar grund.

HP:s granskning ger bilden av att Dennis Lyderik på olika sätt inte varit schysst mot sina anställda.

”Han blev så arg och skällde ut en om man fortsatte att ta upp varje gång det var fel – särskilt som man nämnde att man skulle kontakta facket”, berättar ett vittnesmål för HP.

Frågan man ställer sig är kort och gott: Är han lämplig som arbetsgivare? Kanske, kanske inte. Däremot kan man ifrågasätta om han är lämplig som politiker och som ordförande för det kommunala flygplatsbolaget.

ANNONS

Så här efter höstens val är det långt till nästa gång som väljarna får säga sitt om vem som ska företräda dem. Ansvaret för Dennis Lyderiks politiska framtid i Halmstad faller därför i stället tungt på Kristdemokraterna. Så frågan är: Har KD fortsatt förtroende för Dennis Lyderik efter vad som har framkommit i HP:s granskning? Det finns bara två svar på den frågan, ja eller nej.

Skulle Kristdemokraterna vara tveksamma i sitt svar kommer här ett tips från coachen: Oschyssta arbetsgivare är inte lämpliga som politiker.

ANNONS