Riksåklagare Petra Lundh vill att Högsta domstolen prövar fallet med den så kallade snippadomen.
Riksåklagare Petra Lundh vill att Högsta domstolen prövar fallet med den så kallade snippadomen. Bild: Henrik Montgomery/TT

Omprövning och fällande dom är det enda rätta

Det är ytterst välkommet, för att inte säga helt nödvändigt, att den mycket uppmärksammade snippadomen överklagas till Högsta domstolen. Nu ligger bollen hos HD. Det enda rätta är att skicka tillbaka målet till hovrätten för omprövning.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

På måndagen kom beskedet att riksåklagaren överklagar den mycket uppmärksammade så kallade snippadomen, där en 50-årig man friades för våldtäkt av en tioårig flicka i Halmstad.

”Barnets berättelse, med ord och kroppsspråk, kan inte tolkas på annat sätt än att hon menar att mannen har fört in ett finger i hennes könsorgan. Mannen bör därför dömas enligt åtalet för våldtäkt mot barn i två fall till fängelse i tre år”, säger riksåklagare Petra Lundh i ett pressmeddelande.

Det handlar alltså om årets hittills mest uppmärksammade mål och som gäller ett övergrepp på en tioårig flicka i Halmstad. Den åtalade mannen fälldes först i Halmstads tingsrätt och dömdes till tre års fängelse för att sedan helt frikännas av Hovrätten i Västra Sverige, bland annat med hänvisning till oklarheter kring vad flickan menade med ordet snippa. Eftersom våldtäkt var den enda åtalspunkten friades mannen helt av hovrätten. Detta trots att det var styrkt att mannen ”fört sin hand innanför målsägandens shorts och trosor, hållit på hennes snippa och haft ett finger inne i snippan”.

ANNONS

Rent konkret vill riksåklagaren att Högsta domstolen undanröjer hovrättens dom och att målet tas om i den rättsinstansen. Det finns dessutom flera oklarheter som riksåklagaren vill att HD ska reda ut, bland annat vilken skyldighet som rätten har att ta upp alternativa brottsrubriceringar samt vilken skyldighet som rätten har att i mål med brott mot barn att klargöra vad som menas med ord och begrepp. Detta sista är otroligt viktigt, det kan inte vara barnets skyldighet att reda ut oklarheter, det ansvaret ska självklart ligga på rätten.

Vad som är helt klarlagt är att en man har fört in ett finger i en tioårings könsorgan. Det är detta allt handlar om, inte om vad hovrätten anser att ordet snippa ska tolkas. Förstår inte domstolen vad den utsatta flickan menar med ordet snippa är det deras förbannade skyldighet att bättre förstå vad som har hänt – och att lyssna på barnets berättelse. Inte att slå upp i en ordbok vad som menas med snippa.

Det är ytterst välkommet, för att inte säga helt nödvändigt, att snippadomen nu har överklagats till Högsta domstolen. Nu väntar besked om HD river upp hovrättens dom och låter målet tas om igen i hovrätten.

ANNONS

I en kommentar till HP sa åklagaren som först väckte åtalet i Halmstad, Eva-Lotta Swahn, så här:

”Det här är glasklart, flickan är tio år, hon förklarar bra och uttrycker sig bra och använder ordet snippa som vi lär barn att använda för kvinnligt könsorgan” (HP 28/2).

Glasklart var ordet. Men tydligen inte för Hovrätten i Västra Sverige. Det är dags för HD att göra det enda rätta, och låta målet tas om igen i hovrätten. Om så blir fallet kan flickan få den upprättelse som hon förtjänar för det övergrepp hon har utsatts för.

Det är för tidigt att säga något om utfallet i en eventuell omprövning av målet men en sak kan man i alla fall konstatera redan i dag. Att sexuellt våldföra sig på ett barn får aldrig leda till ett frikännande så som har skett i Hovrätten i Västra Sverige. Förhoppningsvis får nu hovrätten möjlighet att göra om och göra rätt.

ANNONS