Ett avtalsbrott begånget. Redan den 5 juli var läktarställningen på fel plats – i fontänen.
Ett avtalsbrott begånget. Redan den 5 juli var läktarställningen på fel plats – i fontänen. Bild: Mattias Karlsson

Ohållbart med evenemang som förstör konstverk

Rätt sak på rätt plats gäller för vem som har ansvaret för skadan på fontänen Europa och tjuren. Det är padeltävlingens arrangör som är ansvarig för att den berömda fontänen nu läcker vatten – ingen annan.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

”Vi har inte godkänt något bygge i fontänen.”

Det korta konstaterandet från Mattias Hansson på kulturförvaltningen i Halmstads kommun sammanfattar väl den skandal som rullats upp efter den nyligen avslutade padelturneringen på Stora torg.

Till den internationella padeltävlingen A1 Padel Betsson Swedish Masters byggdes en läktare som tog upp en stor del av torget. En del av läktarsektionen placerades i den klassiska fontänen Europa och tjuren av Carl Milles, vilket inte var tillåtet enligt den markupplåtelse som kommunen har godkänt.

Konsekvensen av detta blev att fontänen skadades och började läcka vatten till Torggaraget under. Därför togs beslutet att stänga av fontänen och torrlägga bassängen. Nu väntar först undersökning och sedan reparation av de uppkomna läckorna. Det hela är mycket olyckligt eftersom Europa och tjuren är en så viktig del av Halmstads utseende.

ANNONS

Det var alltså under byggandet av läktarna runt den provisoriska padelbanan som någon tog det ödesdigra beslutet att placera så kallade belastningspunkter i fontänen.

”Det som var sagt var att det inte skulle ställas ner något i fontänen men sedan har de som platsbyggt läktaren undersökt och tagit beslutet om att ändå göra så”, säger Christian Gerell, arrangör för padelevenemanget, i en intervju med HP.

Det är också ett sätt att se på det, att någon annan tagit beslut om att gå emot de givna förutsättningarna. Ett annat sätt är att som arrangör faktiskt ta ansvar för att det blivit fel, och att fontänen har tagit skada av läktaren.

Under sommaren är det högtryck i Halmstad med mycket aktiviteter och evenemang som går av stapeln. Det är så det ska vara. Och givetvis ska kommunen och dess bolag Destination Halmstad verka för att ytterligare stärka Halmstad som ett attraktivt besöksmål. Det gynnar näringslivet och på sikt även kommuninvånarna. Men arbetet med att locka turister till kommunen måste ske på ett hållbart sätt, det vill säga att evenemang som kommer till Halmstad inte lämnar spår efter sig.

Det kan man inte säga om den nyligen avslutade padeltävlingen på Stora torg. Evenemanget lämnar efter sig en skada på ett omisskännligt konstverk i Halmstad.

ANNONS

Ska kommunen locka till sig evenemang som lämnar sådana öppna sår är det inte värt. Förvisso har kommunen absolut ingen skuld eller ansvar i det inträffade, men det gäller ändå att vara vaksam, för det är tveklöst så att det är kommunen och dess invånare som blir lidande av att staden misshandlas.

Rätt sak på rätt plats. Det vill säga vatten ska vara i fontäner och inte i parkeringsgarage.

Rätt sak på rätt plats gäller även för vem som har ansvaret för skadan på Europa och tjuren. Det är padeltävlingens arrangör som är ansvarig för att den berömda fontänen nu läcker vatten. Då är det också rimligt att man tar det ansvaret. Utan krusiduller.

ANNONS