Instängd skola.
Instängd skola. Bild: Jari Valitalo

Offentligfinansierad skolsegregation

Syftet med Oneschool i Hylte kommun är att sätta gränser mot det omgivande samhället. Och för detta får skolan offentliga medel. Det är helt horribelt.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Företaget Demex i Smålandsstenar tillverkar och säljer stängsel och grindar. Företagets motto är ”Sätt gränser”. Ett stängselföretag som vill sätta gränser låter inte så konstigt, men skenet bedrar. Demex är ett familjeföretag, och företagets styrelseordförande sitter också som ordförande i styrelsen för friskolan Oneschool Global Nyby Campus i Hylte kommun. Skolan ägs och drivs av den kristna rörelsen Plymouthbröderna, en skola som genom skolpengen finansieras med offentliga medel.

Skolan, som tidigare hette Laboraskolan, finns i Långaryd där det har bedrivits undervisning kontinuerligt sedan 2007. Genom åren har alltså många barn haft sin enda skolgång just där. Men skolan har också gång på gång fått allvarlig kritik från Skolinspektionen för hur undervisningen bedrivs.

ANNONS

Bland annat har elever på skolan inte fått undervisning i sex och samlevnad och lärare har inte fått lov att ifrågasätta att gud skapade livet. Det är som att skolan har ett annat, och mer överordnat syfte med sin verksamhet. Nämligen religiös indoktrinering.

Sett i det sammanhanget är det därför inte att förvånas över att skolan sedan i maj 2021 har en speciell uppförandekod som alla anställda måste skriva under innan de börjar på skolan, vilket Hallandsposten rapporterat om.

Av uppförandekoden framgår bland annat att lärare på skolan ska rapportera till skolledningen om de misstänker elever har olämpliga relationer med varandra. Medarbetare på skolan ska också se till att könsuppdelningen mellan eleverna upprätthålls och måste undvika diskussioner med eleverna som rör livsstil, politik eller relationer.

Det var i samband med en SVT-granskning i höstas som det framgick att skolan har en uppförandekod som all skolpersonal måste skriva under när de börjar sin anställning. Detta dokument kände inte Skolinspektionen till, trots att det har funnits i nästan två år. Vid ett oanmält besök i november begärde myndigheten ut uppförandekoden, ett dokument som även HP tagit del av.

I inledningen av uppförandekoden står klart och tydligt att skolan bedrivs enligt ”Bibelns läror och trossatser” och att alla medarbetare är ”skyldiga att respektera skolans grundsyn, värdegrund och vägledande principer”. Skulle en medarbetare inte följa uppförandekoden kan denne ytterst sparkas från sin tjänst.

ANNONS

Sedan följer en rad punkter för hur lärarna ska uppföra sig mot eleverna, till exempel att lärarna ska skydda barnen från ”moraliskt farligt material” eller annat material som ifrågasätter ”att det var gud som skapade mannen, kvinnan och djuren”.

I slutet av uppförandekoden framgår att om någon ”bestämmelse” inte är giltig i laglig mening så ska den ändras så att den blir laglig eller ersättas med ”en klausul som i största möjliga utsträckning motsvarar syftet med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen och som i största möjliga utsträckning återspeglar avsikten med uppförandekoden och skolans grundsyn, värdegrund och vägledande principer samt Bibelns läror och trossatser såsom de framställs, tolkas, utläggs och praktiseras av Plymouthbröderna”.

Med andra ord kommer skolan och dess ägare att göra allt för att behålla så mycket som möjligt av sin religiösa indoktrinering. Och hittills har det tyvärr lönat sig eftersom Skolinspektionen under Oneschools mer än 15-åriga existens inte har tagit till sitt skarpaste verktyg, det vill säga att dra in tillståndet för skolan. Sådant är det svenska skolsystem, man friar hellre än fäller.

Tyvärr finns det större problem än de nu uppdagade på Oneschool. Skolan har återkommande fått kritik från Skolinspektionen sedan den startades 2007. Så sent som i somras fick skolan hård kritik av Skolinspektionen bland annat för att skolan saknade skolpsykolog och för att grundskoleeleverna inte haft sex och samlevnad på schemat under nästan tre år.

ANNONS

Tidigare har kritiken mot skolan allt som oftast handlat om att elevernas rätt till en allsidig undervisning begränsats på olika sätt. Ett annat återkommande tema har varit att skolans styrelseledamöter eller föräldrar till barn på skolan velat påverka vilka läromedel som ska användas eller vilken litteratur eleverna får lov att läsa. Om och om igen har budskapet från skolledningen varit att man ska rätta till de påtalade bristerna. Om och om igen har Skolinspektionen friat efter olika åtgärder från skolledningen.

Men det är helt tydligt att ägarna vill bedriva skolan på sitt sätt, och i direkt motsättning mot skolans övergripande uppdrag om att utveckla eleverna så långt som möjligt och till samhällsmedborgare. Deras barn ska i stället stängas ute från det omgivande samhället – att sätta gränser är då en viktig utgångspunkt.

Det finns många problem med dagens skolsystem. Skolan utsätts för ständiga nedskärningar utan att kraven sänks och många friskolor ägs av vinstdrivande skolkoncerner, vilket leder till både betygsinflation och kunskapsdevalvering. Den rörliga skolpengen, det fria skolvalet och den fria skoletableringen är viktiga orsaker till hur dagens skolsystem ser ut och fungerar. Men det finns all anledning att också uppmärksamma de starka drivkrafter som finns till segregation. Oneschool är ett skräckexempel på hur det offentliga aktivt är med och finansierar skolsegregation.

ANNONS

Skolinspektionen har nu avgörandet i sina händer. Det som hittills har framkommit från den senaste granskningen är ytterst allvarligt, men det gäller också att se till den större bilden. Det finns inget som pekar på att Oneschool och dess ägare vill bedriva skolundervisning enligt skolans egentliga uppdrag.

Det får vara ett slut nu. Skolan ska ge alla barn lika möjligheter till en bra skolgång, oavsett vilken familj man råkar växa upp i. Detta pekar tydlig i en riktning – tillståndet för Oneschool Global i Långaryd bör dras in.

ANNONS