Frånvaro. Barn från socioekonomiskt utsatta områden har haft hög frånvaro under pandemin, och riskerar att misslyckas i skolan.
Frånvaro. Barn från socioekonomiskt utsatta områden har haft hög frånvaro under pandemin, och riskerar att misslyckas i skolan. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Nu måste barnen tillbaka till skolbänken

Trots att Sveriges grundskolor är öppna finns en stor frånvaro i socioekonomiskt utsatta områden. Om man inte agerar nu för att få tillbaka de här barnen till skolbänken är risken stor att de hamnar i ett permanent utanförskap.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

För barn och unga är risken att smittas av coronaviruset inget att oroas särskilt mycket över. Det är en försvinnande liten del av de under 20 som testats positivt som fått mer än en lätt förkylning.

Däremot har den pågående pandemin andra följder som kan få långsiktigt negativa effekter för den yngre generationen.

En aktuell kartläggning från SVT Nyheter (6/5) visar att Sverige, trots att vi till skillnad från många andra länder valt att hålla grundskolorna öppna, har en omfattande frånvaro i de värst drabbade delarna av landet. Allra störst är den i socioekonomiskt utsatta områden. Lärare som SVT pratat med upplever dessutom att det är svårare att få dessa barn att återgå till skolan efter att de varit hemma.

ANNONS

Att det är så kan ha flera orsaker. Till exempel att barnen har familj eller släkt som drabbats allvarligt och att rädslan för smittan därför är stark. Det är också troligt att det finns ett stort informationsunderskott och att föräldrar som själva saknar utbildning och har ett annat modersmål än svenska inte alltid har insikt om att skolplikt råder.

Dessutom är det rimligt att utgå från att barn som redan befinner sig i ett utanförskap har det svårare än andra att anpassa sig när skolans normala ramar suddas ut. De mer än några andra behöver den struktur som skolan är uppbyggd runt: med undervisning i klassrum av lärare som de känner och som ställer krav, följer upp och stöttar.

Är många kompisar borta kan det vara svårt att hitta motivation att gå till skolan och bor man trångt och har många syskon kan det också vara svårt att göra skolarbete hemma.

Om myndigheterna inte agerar nu för att få tillbaka de här barnen till skolbänken och ser till att skapa möjligheter för dem att ta igen vad de missat, är risken stor att de hamnar i ett permanent utanförskap i framtiden och att de socioekonomiska klyftorna vidgas.

Häromdagen föreslog Liberalerna med anledning av detta ett antal åtgärder (Dagens Samhälle 11/5). Bland annat vill man ge Skolverket i uppdrag att skyndsamt ta fram information på en rad olika språk om skolpliktens betydelse och om att barn som inte är sjuka eller tillhör en riskgrupp måste gå i skolan som vanligt. Man vill också utfärda tydliga riktlinjer som skolorna bör agera efter om barn hålls hemma.

ANNONS

Liberalerna vill också ge de elever som missat mycket under våren en chans att ta igen skolarbetet under sommaren. Därför anser partiet att staten bör skjuta till resurser för att de skolor som haft hög frånvaro ska kunna ordna förlängd sommarskola för sina elever.

Slutligen vill L också att skolans verksamhet, med anledning av den situation som uppstått på grund av covid-19, ska prioriteras om och fullt ut fokusera på kunskapsförmedling. Med en decimerad lärarkår och elever i behov av mer stöd än vanligt bör lärarnas tid inte läggas på icke-undervisningsrelaterade arbetsuppgifter.

Att allt det här är nödvändigt borde det inte finnas någon som kan invända mot. Att inget görs och hundratals – kanske tusentals – barn får sin framtid raserad vore en tragedi.

ANNONS