Monica Sönne och Bertil Johansson vill se nya bostäder på Kungsgården, men har lite olika åsikter om vem de ska byggas för.
Monica Sönne och Bertil Johansson vill se nya bostäder på Kungsgården, men har lite olika åsikter om vem de ska byggas för. Bild: Johan Olsson

Mattias Karlsson: Nära Lagan är det fint att bo

Under det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i Laholm gäller det att ta till vara på de fantastiska möjligheter som kommunen har för nya bostadsområden.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Det hettade till i spalterna i veckans HP.

”Bara för att Bertil Johansson gapar och skriker med ett mandat betyder det inte att det kommer att ske nu.”

Så sa Ove Bengtsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Laholm, apropå politikerkollegan Bertil Johanssons tankar om en ny stadsdel i Kungsgården strax utanför Laholm. Bertil Johansson företräder Laholmspartiet, eller kanske mer korrekt, han är Laholmspartiet. Den här mandatperioden har partiet ett mandat i fullmäktige, och det innehar så klart Johansson.

Bakgrunden till Bengtssons syrliga kommentar om Johansson handlar om ett förslag att bygga nya bostäder vid Kungsgården som ligger precis utanför Laholms tätort, utmed vägen till Ahla. Förslaget om nya bostäder lyftes nyligen av gårdens ägare Monica Sönne, i en artikel i HP. Här menar Bertil Johansson att Laholms nya stadsdel kan byggas, med bostäder för framför allt unga och barnfamiljer.

ANNONS

”Det är en fantastisk miljö och man kan gå eller cykla in till Laholm på några minuter”, säger Bertil Johansson till Hallandsposten.

Även om Johansson säger sig att ha drivit frågan om nya bostäder i Kungsgården i 15 år, är det alltså gårdens ägare, Monica Sönne, som nu har satt fokus på området genom att skicka ett brev till Laholms kommun där hon beskriver vad gården skulle kunna bli i framtiden.

I en intervju med HP utvecklar hon sina idéer, och hon vill helst se att de olika byggnaderna på gården byggs om till boende för äldre, med bland annat ett nytt trygghetsboende. Runt ett 30-tal lägenheter tror Sönne att det kan byggas på Kungsgården. Monica Sönne levererade också flera minnesvärda citat i intervjun.

”Det kunde bli ett samhälle här. Med rullatoravstånd till stan”, sa hon och lade till:

”Mina grisar har stans bästa utsikt. Varför inte bygga lägenheter och låta folk njuta av den?”

Utsikten som hon talar om är ner mot Lagan. Se där vilka fina möjligheter som Laholm har för ny bebyggelse.

Monica Sönnes brev till kommunen är ett inspel till det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Frågan om nya bostäder i området är alltså högaktuell.

ANNONS

Så sent som i början av maj skickades det första förslaget till översiktsplan ut på samråd, vilket innebär att alla laholmare har möjlighet att tycka till om förslaget. Under våren och i början av sommaren har det även hållits sex samrådsmöten, ett digitalt och sex fysiska i olika hörn av kommunen. Fram till den 31 augusti har invånarna möjlighet att lämna in sina åsikter om förslaget. Därefter går det vidare i processen mot ett färdigt förslag som fullmäktige har att ta ställning till. Det nya förslaget till översiktsplanen tar sikte på 2050, och heter därför också ”Översiktsplan 2050”.

En grundläggande utgångspunkt för översiktsplanen är att Laholms kommun till 2050 ska ha 32 000 invånare, vilket är cirka 5 500 fler än i dag. Och för att husera alla dessa nya invånare i Laholm behövs det nya bostäder i hela kommunen – från skogslandskapet inåt landet, ner till jordbruksslätten och de attraktiva områdena utmed kusten. Laholms kommun är med sina stora variationer i landskapet en riktig pärla för den som är intresserad av nya bostadsområden att exploatera.

Bertil Johansson är en färgstark och debattglad politiker i Laholm. Den fråga han inte har tagit upp från talarstolen finns troligen inte. Men väldigt ofta utgår Johansson från anekdotiska resonemang, och då är det inte svårt att argumentera för sin sak. För har man själv varit med om olika saker är det lätt att dra nästan vilken slutsats som helst av sina upplevelser. Men från ett kommunalt perspektiv måste man lyfta blicken, och se den större bilden och ha det allmännas bästa för ögonen.

ANNONS

Trots Bertil Johanssons ofta ensidiga argumentation har han den här gången träffat rätt i sina tankar om Kungsgården. Och även den som ”bara” har ett mandat i Laholms kommunfullmäktige kan komma med bra förslag.

När Laholm ska växa, och få fler invånare, behövs det nya bostäder i hela kommunen. En stor potential att växa finns så klart i anslutning till huvudorten, att Laholm växer med nya bostadsområden i anslutning till befintlig bebyggelse. Men det gäller också att ta vara på och se potentialen i andra områden, som till exempel miljön runt Kungsgården utmed Lagan. Detta är en naturskön miljö – och skulle lämpa sig väl för nya bostäder. Och sådana fina, oexploaterade områden har Laholm många av.

Monica Sönnes inspel till den kommande översiktsplanen, och Bertil Johanssons tankar om det aktuella området är väl värda att utreda vidare. Nära Lagan är det fint att bo.

ANNONS