Realgymnasiet i Halmstad erbjuder en hästutbildning men har inga egna hästar.
Realgymnasiet i Halmstad erbjuder en hästutbildning men har inga egna hästar. Bild: Roger Larsson

När friskoleägarna cashar in får eleverna sämre utbildning

En hästskola utan hästar är inte värdigt det svenska skolsystemet.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Ett hästgymnasium utan egna hästar, är det ens möjligt? Ja, tyvärr är det så. Den fristående skolan Realgymnasiet i Halmstad erbjuder en hästutbildning och får ersättning som är tänkt att täcka in hästar, stall och hagar.

Men har skolan några egna hästar? Nej. Inte en häst, inte ett stall, inte en hage, inte ens ett grässtrå så långt ögat kan nå.

Vart går då de avsedda pengarna till? Bland annat till vinster till skolkoncernen som äger Realgymnasiet. Se där ett exempel på hur dysfunktionellt det svenska skolsystemet kan vara.

Lärandegruppen i Sverige AB, som äger Realgymnasiet, har liknande hästskolor på ett tjugotal platser i Sverige. Och många med liknande upplägg likt i Halmstad där eleverna får tillgång till hästar genom att skolan bland annat hyr in sig på en ridklubb. Såsom i Halmstad, så även i Sverige. Tyvärr.

ANNONS

På Skånegatan 59 i Halmstad, i området som kallas för Västra förstaden, har Realgymnasiet sina skollokaler. Ett av programmen som skolan erbjuder är Naturbruk hästhållning. Eftersom Halmstads kommun inte har en egen motsvarade utbildning som Realgymnasiet erbjuder får friskolan ersättning för sina elever enligt den så kallade rikslistan, som Skolverket fastställer. Och för naturbruksgymnasier är ersättningen per elev betydligt högre än till exempel elevpengen för teoretiska utbildningar.

Den billigaste utbildningen i Halmstad är ekonomiprogrammet där skolpengen ligger på cirka 90 700 kronor. Den dyraste utbildningen är Naturbruk naturturism där elevpengen ligger på drygt 231 000 kronor, tätt följd av Naturbruk hästhållning där ersättningen är 226 400 kronor per elev och läsår. Orsaken till den höga ersättningen för naturbruksprogrammen är kostnader för bland annat för djur, stall och mark.

Men det går för en kommun att komma runt de höga utgifterna för naturbruksprogrammet. Det har Trollhättans kommun visat. Där började kommunen erbjuda samma utbildning som Realgymnasiet, och med samma upplägg att man hyrde in sig på lokala ridklubbar. På så sätt kunde kommunen visa att kommunen kunde bedriva en hästutbildning som var mellan 80 000 och 90 000 kronor billigare per elev än den ersättning som Realgymnasiet fick. Eftersom ersättningen till fristående skolor utgår från de kommunala skolornas genomsnittskostnad per elev, kunde Trollhättan också sänka ersättningen till Realgymnasiet.

ANNONS

Realgymnasiet överklagade kommunens beslut, men förlorade i domstol trots att den kommunala utbildningen aldrig startade. Enligt ordföranden för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Christofer Lundholm (M) är ett liknande upplägg som i Trollhättan inte aktuellt i Halmstad. Och det är kanske lika bra det.

Det är förvisso lovvärt att Trollhättans slogs för att minska vinsten för Realgymnasiet, men den kampen går ändå inte att vinna. Den minskade skolpengen går ju i slutändan ut över eleverna och deras utbildning. Bättre då att själva skolsystemet inte möjliggör för lycksökare som vill tjäna pengar på skolan och eleverna.

Realgymnasiet ingår som sagt i friskolekoncernen Lärandegruppen i Sverige AB, ett bolag som har expanderat snabbt de senaste åren. Vid det senaste räkenskapsåret låg omsättningen på närmare en miljard kronor och resultatet landade på 72 miljoner kronor. Pengar som alltså hade kunnat gå till egna hästar för Realgymnasiet.

Vem är då som kammar hem alla vinster? Lärandegruppen i Sverige ägs till hundra procent av Jan Vikström.

Det är tyvärr så att i dagens skolsystem tycks omsorgen om den egna plånboken vara viktigare än att bedriva en så god undervisning som möjligt. Det upplägg som Realgymnasiet har slagit mynt av, med hästutbildningar utan egna hästar, visar med all tydlighet att det är så. Det är en cynisk inställning från Lärandegruppen i Sveriges ägare, men tyvärr möjlig på grund av ett dysfunktionellt skolsystem.

ANNONS

Givetvis kan det inte fortgå så här. Skattemedel som är avsedda att gå till skolan ska faktiskt också stanna där, inte växa på friskoleägarnas bankkonton.

Ett ofta återkommande försvar från skolkoncernernas företrädare är att så länge man levererar kvalitet innebär vinsten inte några problem. Då gäller det att komma ihåg detta: Utan egna hästar får ett hästgymnasium sämre kvalitet på undervisningen. Så är det bara. Och så borde det inte få vara.

ANNONS