Ser samband. Nationalekonomen Magnus Lodefalk pekade på intressant forskning när Ästad forum genomfördes för tredje gången.
Ser samband. Nationalekonomen Magnus Lodefalk pekade på intressant forskning när Ästad forum genomfördes för tredje gången.

Migrationen ökar handeln

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Helt klart hänger integration och innovation ihop med internationalisering. Det var i alla fall vad Ästad forum ville leda i bevis under tvådagarskonferensen, den här gången förlagd till Varbergs Kusthotell för att alla skulle få plats. Ästad forum har nämligen växt tack vare sitt goda rykte bland halländska företagare, politiker och tjänstemän. Arrangörer är Region Halland, Svenskt näringsliv i Halland och Företagarna i Halland.

Efter förra årets formidabla succé där stämningen nästan gick att ta på när jag kom till Ästad den andra dagen var mina förväntningar höga. Ett konkret resultat var att Region Halland – äntligen – formulerade en bredbandsstrategi. 100 miljoner kronor om året fram till 2020 finns i budgeten för bredbandsinvesteringar på platser där marknader inte vill gräva. I klartext Hallands inland. Det är inte en dag för sent.

ANNONS

Alla typer av gränsöverskridande möten är av godo. Nu ska i ärlighetens namn sägas att företagarna var i minoritet bland de över hundra deltagarna. Men några har återkommit sedan i fjol och nya tillkommer. Eftersom Halland domineras av småföretag säger det sig självt att det kan vara svårt för chefen att vara borta från jobbet en och en halv dag.

Nationalekonomen Magnus Lodefalk från Örebro universitet har i sin forskning undersökt om globaliseringen påverkar näringslivet. Hans svar var entydigt ja. Med fler utrikesfödda anställda ökar företagens utrikeshandel. Om invandringen från ett land ökar med 1 procent, ökar exporten till samma land med motsvarande 0,2 procent. Varje anställd med utrikes härkomst ger i genomsnitt 1–3 procent högre utrikeshandel för företaget.

Micheline Chahoud från Kosmopolit/IBE-Halland (IBE står för International Business Entrepreneur) vittnade om en helt annan effekt när hon haft besök av tio kvinnor från Libanon i ett utbyte. Eftersom de var i Halland gjordes ett besök på GeKås i Ullared och de handlade för tillsammans över 100 000 kr. Tillbaka i Libanon kontaktade de henne via e-post med långa inköpslistor på varor som fått en efterfrågan en bra bit utanför de halländska gränserna.

ANNONS

Det är kanske något för Dag Hultefors (M), ordförande i regionens tillväxtutskott, att tänka på och utveckla? Vid infrastrukturminister Anna Johanssons (S) besök i Ullared i veckan framfördes klagomål på de trafikfarliga vägarna till köpmetropolen. Enligt Hallands Nyheter tyckte Dag Hultefors att GeKåks borde tänka nytt för att minska transporterna: ”Erbjud smarta lösningar, skicka hem varorna till kunder som tar bussen” (HN 4/2).

Den besvärande verkligheten är att den tunga trafiken med godstransporter och busspendlande anställda till Ullared på de olycksdrabbade vägarna 153 och 154 ska samsas med skolskjutsar och privatbilister.

Det var ett sidospår från tillväxtmötet Ästad forum. Magnus Lodefalks viktigaste slutsats i sin forskning är att det är via anställningar som det positiva sambandet finns mellan migranter och handel. Inte bara mätt i pengar utan framför allt i ett ökat utbyte av kunskap.

Så ja. Integration och innovation hänger samman med internationaliseringen.

ANNONS