I sommar kan Sunset bar på nytt slå upp portarna på stranden i Frösakull.
I sommar kan Sunset bar på nytt slå upp portarna på stranden i Frösakull. Bild: Mattias Karlsson

Mer liv och glädje i Frösakull när strandbar får bygglov

Halmstad har en fantastisk resurs i sina sandstränder. Här vill många vara på sommaren för att njuta av härliga bad och skönt strandliv. Med Sunset bar i Frösakull kan fler ta del av denna guldgruva.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Vattnet kluckar när de små vågorna rullar in mot sandstranden denna marsdag. I sommar kan det vara helt andra ljud som dominerar på platsen. Det ska faktiskt välkomnas.

Jag befinner mig på stranden i Frösakull där strandbaren Sunset bar har haft sin verksamhet de två senaste somrarna.

Nyligen fick ägaren till baren nytt bygglov av kommunen för ytterligare fem år. Men det bygglovet uppskattas troligen inte av Södra Frösakulls ekonomiska förening som företräder en grupp stugägare i området. Föreningen har ett hundratal medlemmar med ungefär hälften året-runt-boende och hälften sommarboende.

Under de två somrar som Sunset bar har funnits har stugägarföreningen i olika skrivelser till kommunen varit mycket kritiska till strandbarens verksamhet. Än har kritiken handlat om tillgängligheten till stranden blir sämre, än att verksamheten stör närboende. Här finns uppenbart en konflikt mellan olika intressen.

ANNONS

Det var sommaren 2021 som Sunset bar och dess två grundare Sami Simsek och Selim Kalkan slog upp verksamheten på stranden i Frösakull. Men Sunset bar hann inte vara igång mer än en vecka då den brandhärjades och stora delar av inredningen förstördes. Trots detta lyckades Simsek och Kalkan genom ett intensivt arbete öppna strandbaren bara fem dagar efter branden. Trots tidiga misstankar om att branden var anlagd lade polisen ned förundersökningen i brist på bevis.

När sommaren 2021 var till ända kunde ägarna till Sunset bar se tillbaka på en framgångsrik premiärsommar.

”Vi har fått ett varmt välkomnande och blivit hyllade på stranden av både turister, Halmstadbor och folk som bor Frösakull. Vilket också har visat sig på sociala medier. Sedan finns det människor som vill att vi ska verka på en annan plats”, sa Selim Kalkan i en intervju med Hallandsposten (25/9-21).

Inför förra sommaren ville de två kompanjonerna flytta Sunset bar längre söderut på stranden men det föll på att det området inte var detaljplanelagt så man beslöt att verksamheten skulle vara kvar på samma plats som tidigare. Inför den kommande sommaren har den kvarvarande ägaren Sami Simsek ansökt om att få utöka verksamheten på stranden, vilket han också fått bygglov för.

ANNONS

Så hur har bygg- och miljöförvaltningen resonerat när man beviljat Sunset bar ett tillfälligt bygglov i fem år? Det framgår av ett resonemang i det beviljade bygglovet:

”Vid avvägning mellan allmänna- och enskilda intressen gör Byggnadsnämnden bedömningen att det allmänna intresset, med bl.a. stöd av Framtidsplan 2050, väger tyngre.”

Vad gäller den kritik som framförts att strandbaren skulle orsaka buller så konstateras att det inte finns mer en enda anmälan om störning och framför allt ingen anmälan om återkommande störning alls.

Bygg- och miljöförvaltningen menar också att verksamheten på stranden inte hindrar allmänhetens tillgång till stranden, detta trots att Sunset bar till årets säsong ska utöka sin verksamhet. Det ska också tilläggas att strandbaren inte finns på platsen året runt utan den återställs efter varje säsong. Dessutom är kustområdet utpekat i översiktsplanen som lämpligt för den här typen av turismverksamhet.

Halmstads kommun har en fantastisk resurs i sina sandstränder. Här vill många vara på sommaren för att njuta av härliga bad och skönt strandliv. Denna resurs tillhör alla. Närboende har alltså ingen speciell rätt till ”sina egna stränder”.

Stugägarföreningen i södra Frösakull har all rätt att kritisera Sunset bars verksamhet på stranden, eller att överklaga kommunens bygglov. Men det stannar just där, för föreningen har ingen rätt till stranden för egen del, den tillhör alla.

ANNONS

Om bygglovet vinner laga kraft och alla andra tillstånd kommer på plats blir det en tredje sommar för Sunset bar, till glädje för alla kommande strand- och badgäster. Det är så kommunens turism kan utvecklas. Med sköna bad, härligt strandhäng – och socialt umgänge på en strandbar medan solen går ner.

Därför ska Sunset bar i Frösakull välkomnas.

ANNONS