I dag är inblandningen av biobaserad energi cirka 23 procent i allt drivmedel som säljs i Sverige.
I dag är inblandningen av biobaserad energi cirka 23 procent i allt drivmedel som säljs i Sverige. Bild: Anders Wiklund/TT

Mer biodrivmedel i tankarna ger stor klimatnytta

Det finns en stor potential i att öka produktionen av biodrivmedel i Sverige. Det ger både klimatvinster och en bättre energisäkerhet.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

”Det är i transportsektorn som vi har störst möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser.”

Det säger Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet i en intervju med ledarredaktionen. I Sverige är vi nämligen fortfarande mycket beroende av fossila energikällor när det handlar om drivmedel. En lösning för att ändra på det, tillsammans med fler elfordon, är att ersätta bensin och diesel med biodrivmedel, det vill säga drivmedel som produceras av bioråvara från bland annat skogsindustrin och jordbruket.

På tisdag den 21 mars kommer Pål Börjesson till Stadsbiblioteket i Halmstad för att hålla en föreläsning om biodrivmedel.

Vad kommer föreläsningen att handla om?

ANNONS

”Den kommer att visa på möjligheterna att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel. Det ger både klimatvinster och ökad energisäkerhet. I dag har vi många skogsindustrier och kraftvärmeverk som producerar värme men också el. Det vi ser är att dessa anläggningar också skulle kunna utveckla en slags flytande bioolja som sedan kan raffineras till drivmedel.”

I dag är inblandningen av biodrivmedel cirka 23 procent i allt drivmedel som säljs i Sverige. Av denna andel bioenergi importeras cirka 85 procent. Det finns alltså en stor potential i att öka produktionen av biodrivmedel i Sverige, och Pål Börjessons forskning handlar bland annat om vilka styrmedel som kan premiera den här övergången från fossila till biobaserade drivmedel. Tisdagens föreläsning börjar klockan 12 och håller på i en timme, inklusive en frågestund som leds av undertecknad. Välkomna.

ANNONS