Ett nytt hotell på Österskans ger Halmstad ett nytt sammanhang.
Ett nytt hotell på Österskans ger Halmstad ett nytt sammanhang. Bild: White arkitekter

Mer än bara ett hotell på Österskans

Dagens asfaltöken på Österskans kan bli ett minne blott, om Halmstadborna så vill.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Öst är öst och väst är väst, och aldrig mötas de två. Så skrev en gång författaren Rudyard Kipling, ett talesätt som kommit att bli klassisk. Riktigt så illa är det inte i Halmstad, men staden är ändå genom Nissan uppdelad i öst och väst.

Med men en ny detaljplan för Österskans, och som inkluderar ett nytt hotell, är tanken att öster och väster kan bindas samman vid just Österskans.

På måndagen fattade kommunstyrelsen beslut om den nya granskningsversionen av detaljplanen för Österskans, och som inkluderar ett något lägre och mer smäckert hotell. Detta efter den kritik som funnits framför allt från länsstyrelsen att hotellet blev för högt och för dominerande i stadsbilden.

ANNONS

Det var ett enhälligt politiskt beslut i kommunstyrelsen, men det säger egentligen inget om inställningen till hotellplanerna. Det finns i stället en bred uppfattning om att låta folket säga sitt i den kommande folkomröstningen, den som ska hållas i samband med de allmänna valen den 11 september.

Det nuvarande förslaget till detaljplan kommer också att vara underlaget till folkomröstningen.

På den pressträff som hölls i samband med kommunstyrelsens beslut presenterades inga direkta nyheter. Som HP tidigare har rapporterat har antalet våningar på hotellet har minskats från 16 till 14, och hotellets yta har blivit 15 procent mindre jämfört med det första förslaget.

Det är givetvis hotellplanerna som väckt mest uppmärksamhet. Men detaljplanen för Österskans omfattar inte bara ett nytt hotell utan det handlar verkligen om en omdaning av hela området, och då framför allt i att dagens asfaltöken på Österskans kan bli ett minne blott, om Halmstadborna så vill. För ett Halmstad där öst och väst kan mötas, och som vänder blicken mot Nissan och mot framtiden.

ANNONS