Mattias Karlsson: En lokal lösning på ett globalt problem

En lösning på klimatfrågan kan finnas i att lokalt producera biogas och låta den ersätta fossila bränslen.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Den globala medeltemperaturen stiger och ligger nu på drygt 1 grad jämfört med temperaturen från förindustriell tid.

Mänsklig aktivitet med förbränning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser ligger bakom den stigande temperaturen. Följden av ett varmare klimat är ett allt mer extremt väder, om det så är långvariga värmeböljor eller kraftigare oväder. Det ligger i allas intresse att vända på denna negativa utveckling, framför allt genom att minska på utsläppen av växthusgaser.

Att den globala temperaturen har stigit, framför allt det senaste decenniet, är ett obestridligt faktum. Vetenskapsvärlden är dessutom i stort sett helt enig om att det är människan som har orsakat denna uppvärmning. Många talar dessutom om att vi nu lever i en ny geologisk tidsålder, antroprocen, som kännetecknas av att människan påverkat jordens klimat och ekosystem.

ANNONS

Senast 2045 ska Sveriges sammanlagda nettoutsläpp av koldioxid vara noll. Detta är ett mycket ambitiöst klimatmål som riksdagen har beslutat om. För att klara det målet behöver användningen av fossila bränslen minska radikalt, inte minst inom transportsektorn.

De nuvarande prognoserna av hur stora utsläppen blir visar att det krävs väldigt mycket mer åtgärder för att få ner nettoutsläppen till noll.

I morgon kväll hålls en ny föreläsning i serien ”Klimatet & vi” på Stadsbiblioteket i Halmstad. Universitetslektor Marie Mattsson från Högskolan i Halmstad kommer då att föreläsa om två halländska klimatutmaningar, jordbruket och E6:an.

För många i Halland är jordbruket en viktig inkomstkälla, men jordbruket har också en stor klimatpåverkan. Detsamma kan man säga om E6:an där det dagligen färdas tusentals fordon genom Halland.

Kan man ersätta användningen av fossila bränslen med biogas är mycket vunnet, enligt Marie Mattsson. Då handlar det om att verkligen öka både produktionen och användningen av biogas i Sverige, och då inte minst i Halland. Genom att dessutom återföra en restprodukt från biogasproduktionen, så kallad biogödsel, till åkermarken kan flera olika kretslopp slutas.

Sverige har ett av världens mest ambitiösa klimatmål, och kan därmed visa vägen för andra länder. Då gäller det också att omsätta målen till handling, det görs inte minst på lokal nivå.

ANNONS

En lösning kan faktiskt finnas i att lokalt producera biogas och låta den ersätta fossila bränslen. Den som vill veta mer om detta är välkomna att lyssna på torsdagens föreläsning av Marie Mattsson.

Föreläsningen börjar klockan 18 och undertecknad kommer att leda den efterföljande frågestunden.

ANNONS