Du är EU. Kampanj från EU-kommissionen om i grunden liberala tankar.
Du är EU. Kampanj från EU-kommissionen om i grunden liberala tankar. Bild: Katarina Erlingson

Katarina Erlingson: Liberalism kan aldrig tas för given

De liberala tankarna behöver göras mer folkliga för att människor ska inse att de i grunden är nödvändiga.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS

Du är EU. Åtminstone enligt EU självt, ett budskap man trumpetar ut på stora reklamskyltar ett knappt halvår innan valet till EU-parlamentet den 9 juni.

Att göra EU folkligare behövs, inte minst när flera partier, framför allt högerkanten, försöker pränta in att EU är en stor koloss som hindrar staters självständighet. Särskilt för den som hyser liberala värderingar är det därför viktigt att arbeta för ett folkligare EU, då unionen är ett av de största liberala ”projekten” i vår tid. Liksom den amerikanska självständighetsförklaringen och den franska revolutionen är EU praktexempel på liberala värderingar.

Om man googlar liberalism får man upp stora och viktiga ord som öppenhet, tolerans, demokrati, frihet, rättvisa. Liberalism står för kritik av makten och ser äganderätten som betydelsefull. Men svenska liberaler kan lätt bli nördiga och snöa in på akademiska utläggningar om liberalismens betydelse.

ANNONS

Men det som liberalismen behöver, likt EU, är att bli mer folklig. Då duger inte filosofiska och högtravande utläggningar på tidningarnas ledar- och kultursidor, då krävs ett anslag som griper tag i hjärtat hos människor.

För det är klart att liberalismen är den viktigaste, kanske den enda, ideologin för att världen ska utvecklas i positiv riktning, men då i en mycket bredare bemärkelse än vad liberala partier torgför. Den övervägande majoriteten ser att öppenhet och tolerans är nödvändigt. De partier som har liberalism i sitt program kan inte vara de enda som kämpar för liberala ideal. Centerpartiet och Liberalerna i Sverige har uppenbarligen misslyckats att förmedla hur livsnödvändiga de ideal man förespråkar är. De partier som har ett uns av liberalism i sig behöver alla ta flera steg framåt för att berätta varför tankarna är så viktiga.

Man kan tyvärr inte prata om ordet liberalism för att uppnå detta, för att nå framgång hos väljarna krävs konkreta krav. Då behöver man identifiera de moderna motsvarigheterna till det som liberala partier uppnådde för snart 200 år sedan. Tryckfriheten är gammal och en förutsättning för öppenhet, tolerans och demokrati. Utbildning och folkbildning är viktigt för en positiv utveckling och det behövs ett omtag likt när den allmänna folkskolan infördes för längesen. Det småskaliga underifrånperspektivet är viktigare än någonsin, vilket gör regeringens slakt av folkbildningen obegriplig.

ANNONS

Kvinnors rättigheter behöver fortfarande bevakas världen över, liksom rättigheten att få vara hur man vill och leva med vem man vill. Det tog lång tid för kvinnor att få rösträtt och det är ännu inte självklart i många länder. Frihandel och fri rörlighet är förutsättningar för ekonomiskt välstånd så att välfärden kan utvecklas.

Liberalismen är liksom demokratin aldrig klar och man kan aldrig ta den för given. EU bygger på liberala idéer men behöver bli tydligare och kommunicera detta på ett enklare sätt. Inte minst när högerextrema krafter runtom i Europa hotar det europeiska samarbetets existens och kommer att göra det inifrån om de lyckas väl i valet i juni.

”För demokratin, mångfalden och klimatet. Du är Europa.”

Kan liberala krafter hjälpas åt för att människor ska förstå det har också de liberala värderingarna vunnit terräng. Genom att värna EU från mörka krafter kan liberala tankar så småningom åter dominera.

ANNONS