Oskarström omges av skog och gröna böljande höjder.
Oskarström omges av skog och gröna böljande höjder. Bild: Jari Välitalo

Fler kan bo och leva i framtida Oskarström

2017 blev ett dåligt år för Oskarström och än så länge står byggnaderna Maredsskolan och Vidablick tomma som dystra monument efter bränderna.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

ANNONS
|

Definitionen på att skogsbada är ”att tillbringa en tid i skog och natur på ett särskilt närvarande sätt, och i en fördjupad kontakt och relation med den omgivande miljön”. Studier från Linnéuniversitetet visar att vistelser i skog och mark lindrar besvär och ökar välmående hos människor som lider av utmattningssyndrom eller svår stress. Forskning visar också att gammal blandskog ger god effekt.

Halmstads kommuns mest gröna stråk går längs väg 26, Nissastigen. Största orten utanför centrala Halmstad är Oskarström med 4 200 invånare. Vidare fortsätter det gröna stråket nordost längs väg 26 mot Hylte kommun.

Enligt Framtidsplan 2050 kan det byggas 700 nya bostäder i centralorten Oskarström, bland annat genom förtätning. Oskarström är i dag en lummig parkliknande plats. Orten omges av skog och gröna böljande höjder. Närheten till skogen i alla väderstrecken ger goda möjligheter till att jaga, plocka svamp eller promenader och skogsbada för den som vill. Nissan rinner genom orten och erbjuder på sina ställen fiske och rekreation.

ANNONS

Under sommaren har dock frågan väckts angående tomma och otjänliga byggnader, inte minst genom insändare i HP, och tidigare även i yttrande till Framtidsplan 2050. Det är ett sorgligt kapitel i Oskarströms närtida historia att Maredsskolan står och förfaller sedan 2017 då huvudbyggnaden eldhärjades. Den förstörda byggnaden revs som en säkerhetsåtgärd, men återstående delar av Maredsskolan står öde utan åtgärder från kommunen.

I augusti 2017 brann också den utescen som fanns i anslutning till Maredsskolan. Även denna händelse utan åtgärd.

2017 blev ett dåligt år för Oskarström. Under hösten uppstod en brand också på Vidablick som fram till 2015 varit ett äldreboende. Äldreboendet avvecklades eftersom det var otidsenligt. Till exempel saknades det dusch på rummen. Vid tiden för branden var Vidablick flyktingboende, ett HVB-hem för ensamkommande barn. Ingen skadades, men efter släckningsarbetet fann man ingen naturlig brandorsak.

Än så länge står byggnaderna Maredsskolan och Vidablick tomma som dystra monument från händelserna 2017. Ägaren till Vidablick är Rikshem som 2021 bad kommunen om att göra en planändring för Vidablick. Det skulle göra det möjligt att bygga bostäder på tomten och inte begränsa fastigheten till vård och omsorg.

En kommunal verksamhet i Oskarström som prövats hårt under de senaste åren är kulturförvaltningens fritidsgårdsverksamhet. I moderna ordalag benämns denna verksamhet numera som ”mötesplatser” och fritidsledarna som ungdomscoacher. Svårigheterna med trängsel i kommunens egna lokaler och tillgången till andra ändamålsenliga lokaler i Oskarström har gjort att mötesplatsen tvingats flytta flera gånger de senaste åren. Just nu erbjuds det visserligen aktiviteter ett par kvällar i idrottshallen, men en mötesplats med dess rätta syfte saknas.

ANNONS

Planer finns nu på att återstarta ungdomarnas mötesplats i en fastighet på en ny plats i samhället, nära idrottsplatsen Esperedsvallen och Furulundsbadet där barn och ungdomar redan i dag är vana att vistas. Förändringen i detaljplanen är dock överklagad och som betraktare kan man undra varför? En naturlig och behövlig mötesplats för ortens ungdomar är därmed stoppad tills vidare.

Det saknas inte idéer om utvecklingen i Oskarström. I ett yttrande efterfrågade Oskarströms samhällsförening en utbyggnad av Valhallaskolan, bättre möjligheter att pendla och fler HFAB-bostäder. Föreningen föreslår även lokaltåg som skulle minska restiden till Halmstads centralort.

I Oskarström finns kyrkan mitt i byn, högt belägen, nära himlen och väl synlig. Mer känd än själva kyrkan var nog prästen Erling Ivarsson som var verksam under 1990-talet. Han var karismatisk och populär, men avled tyvärr i tidig ålder 2003.

Många minns säkert Erling Ivarsson som entusiastisk HBK-supporter. Han lär ha haft förbön för Halmstads BK under högmässan på söndagarna före match. Och de som var åskådare på Örjans vall minns nog den självklara heja-ramsan från glade Erling med sin megafon på huvudläktaren: ”Attack, attack, en HBK-attack”!

Insändare i HP 3/8 ”Maredsgården är ett kulturarv”.

Insändare i HP 8/8 ”Funderingar från en mamma”.

ANNONS
ANNONS