Tanken är att det ska finnas vatten i själva fontänen och inte i torggaraget.
Tanken är att det ska finnas vatten i själva fontänen och inte i torggaraget. Bild: Johan Persson

En sommarstads olika dilemman

Normalt sker det förändringar sommartid för trafikanterna i Halmstads innerstad.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

ANNONS
|

Utvecklingen av Halmstads innerstad engagerar såväl Halmstads invånare som återkommande besökare. Under höst, vinter och vår har man anat tunga suckar från de som anser att innerstaden är avsomnad. Under sommartider händer tvärtom nästan allt på samma gång, vilket inbjuder till kritik från dem som konstigt nog söker lugnet där.

Hittills denna sommar har Halmstads kommun satts på prov ett antal gånger. Förmodligen är det sådant som händer när en typisk sommarstad förväntas leva upp några få veckor under turistsäsongen. Många kommer nog att minnas den ovarsamma behandlingen av stadens stolta fontän Europa och tjuren. Eftersom tanken är att det ska finnas vatten i själva fontänen och inte i torggaraget så satte padel-arrangörerna staden på prov. Nu är problemet löst och historien fick ett lyckligt slut.

ANNONS

En annan fråga som blivit en riktig vattendelare är ljudbilden utomhus på gator och torg. Konserter utomhus hörs av dem som inte vill höra, och detsamma gäller högtalarmusiken längs gångstråken. Tålamodet är begränsat i Halmstads innerstad när det gäller musik till skillnad från till exempel Falkenberg som har flera centrala ljudkällor; Vallarna, Hwitan och Rådhustorget.

Normalt sker det också förändringar sommartid för trafikanterna i innerstaden. Cykelförbudet på Storgatan applåderades av gående och butiksägare, men åsikterna delades inte av alla cyklister. Kommunens ambition kollapsade efter att nästan alla skyltar försvunnit eller rivits ner. Nu är försöket med ett cykelfritt gångstråk avslutat.

Även förändringen av Lilla torg har skapat osäkerhet bland de bilburna stadsbesökarna. Förvirrande skyltning har lett till att många valt att bortse från tillfälliga trafikmärket ”motortrafik förbjuden” för att kunna parkera extra centralt. Parkeringsavgiften har för runt hundra felparkerare landat på 700 kronor. Här är det kommunen som satt stadens besökare på prov.

ANNONS