Från torgskräck till en nytt torg. Om några år kan det nya Stora torg stå klart.
Från torgskräck till en nytt torg. Om några år kan det nya Stora torg stå klart. Bild: Mattias Karlsson

Mattias Karlsson: Låt Stora torg bli Halmstadbornas eget vardagsrum

Omdaningen av Stora torg kan vara en avgörande nyckel till hur stadskärnan kan bli Halmstads naturliga mötesplats.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Torgskräck. Det är ordet som kommer till mig när jag stannar upp för ett ögonblick vid Rådhuset och ser över Stora torg. Det finns förvisso några torgstånd på den ena sidan men annars är det stora ödsliga ytor som breder ut sig mitt i Halmstads city. När torget i sig inte har några direkta målpunkter blir det mest en yta som man vill passera så fort som möjligt. Denna dag i slutet av juni, och som kan bli årets hittills varmaste, är torget ännu mer ogästvänligt, det finns inget som helst skydd mot den starka solen. Så soliga dagar under sommaren är torget obönhörligt mot den som vill sätta sig på en bänk på torget, eller bara passera.

ANNONS

Men det kan bli ändring på allt detta, i alla fall om Halmstads kommun och det politiska styret Ansvar för Halmstad får som de vill. För nu kan Stora torg stå inför en av de största omdaningarna i modern tid. Det är inte en dag för tidigt.

Det var i höstas som det politiska styret först presenterade storsatsningen på att bygga om Stora torg, och som omfattade 160 miljoner kronor. För detta ändamål avsattes också resurser till en tävling där fyra utsedda arkitektbyråer skulle ta fram sina förslag på hur torget ska byggas om. På torsdagen vad det så dags för det fyra bidragen att presenteras, och de ser väldigt spännande ut. Alla Halmstadbor har att se fram emot ett helt nytt torg om drygt tre år, då allt ska vara klart. Men på vägen dit är det mycket som ska hända.

De fyra bidragen, utan inbördes ordning, har döpts till Årsringar, Glasgrön bölja, Söderläge och Kronor och hjärtan. De har så klart sina speciella karaktärer på hur Stora torg ska se ut i framtiden, om det så handlar om att skapa nya rum på själva torget, anlägga mer grönska eller bygga en utsiktsplats. Då materialet för de fyra tävlingsbidragen är omfattande kommer ledarsidan att återkomma under sommaren för en mer ingående beskrivning av respektive bidrag.

ANNONS

Under de senaste åren har framtiden för city varit en hett debatterad fråga i takt med att butik efter butik tvingats kasta in handduken, och det har tagit allt länge tid för nya hyresgäster att flytta in. En stadskärna är alltid i förändring, ändå har det inte varit svårt för citybesökaren att förstå att läget är allvarligt. Ju fler verksamheter som stänger, desto mindre anledning finns det att besöka Halmstads city. Det är en slutsats som man kan dra.

Samtidigt har stadskärnan så otroligt många kvalitéer för att bli ett riktigt vardagsrum för alla Halmstadbor. Och på senare tid har det skett väldigt mycket positiva förändringar som lovar gott för framtiden, inte minst uppfräschningen av Lilla torg, även om den inte är helt klar. Ändå ser det som har gjort mycket bra ut, och utelivet på torget har fått en nytändning.

Men det finns fortfarande en plats i stadskärnan som behöver få sig ett lyft, och det är som sagt Stora torg. De närmaste åren kommer det att hända mycket där, och arbetet är i full gång. Under maj och juni förra året genomfördes en invånarenkät om Stora torg, där drygt 2 500 personer medverkade. Svaren från den enkäten har legat till grund för den vision och målbild som tagits fram, samt fungerat som ett underlag till arkitekttävlingen.

ANNONS

På frågan om varför man brukar besöka torget svarade många för att handla i butikerna eller för att man passerar förbi. En förändring av torget som många vill se är fler kaféer eller restauranger, man önskar helt enkelt mer uteliv. Men den kanske viktigaste slutsatsen från undersökningen är att många upplever torget som tomt och tråkigt, och att det inte händer så mycket där. En kort sammanfattning av enkäten är att Stora torg måste bli en attraktion i sig självt, en destination på egna ben.

Utifrån enkäten har man som sagt tagit fram en vision för torget och i den framgår att torget ska vara invånarnas vardagsrum i hjärtat av Halmstad. Det är en vision som förpliktar, om man jämför med hur Stora torg ser ut i dag. Men det finns väldigt mycket att vinna. Omdaningen av Stora torg kan vara en avgörande nyckel till hur stadskärnan kan bli Halmstads naturliga mötesplats.

Nu när de fyra tävlingsbidragen har presenterats är tärningen så att säga kastad. Det är nu som framtiden för Halmstads city kommer att formas. Något av bidragen kommer nämligen att sätta en stor prägel på stadskärnan för lång tid framöver.

De vinnande bidraget kommer att utses i slutet av oktober av en jury bestående av både politiker och tjänstepersoner vid kommunen, samt två oberoende arkitekter utsedda av fackförbundet Sveriges Arkitekter.

ANNONS

Under tävlingsperioden kommer även Halmstadborna att ha möjlighet att tycka till om förslagen i en webbenkät. Den chansen bör alla som är intresserade av citys framtid ta.

Må bästa bidrag vinna. De beslut som fattas i dag formar vår framtid. Hösten 2027 ska det nya torget stå klart. Målbilden är given. Låt Stora torg bli Halmstadbornas eget vardagsrum.

ANNONS