Alkoholpolitik.
Alkoholpolitik. Bild: Martina Holmberg / TT

Låt restaurangerna sälja vin för avhämtning

Restauranger skulle kunna täcka uteblivna intäkter om de vid sidan av försäljningen av hämtmat även skulle få sälja alkoholhaltiga drycker.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Restaurangbranschen går på knäna till följd av coronapandemin. När människor av rädsla för smitta samt på rekommendation av Folkhälsomyndigheten stannar hemma ökar istället Systembolagets försäljning.

Som forskaren Hans Seerar Westerberg vid Handelns utredningsinstitut noterar i en ny rapport utgiven av Entreprenörskapsforum anställer restaurangbranschen i hög utsträckning unga och utrikesfödda – inte sällan rekryterade ur tidigare arbetslöshet. Det är grupper som av givna skäl är särskilt sårbara som det är – även utan en ekonomisk recession.

Eftersom Systembolaget nu tycks erövra marknadsandelar som tidigare tillhörde restauranger finns det all anledning att se över alkohollagstiftningen. Restaurangers ekonomiska hållbarhet är som Westerberg påpekar helt beroende av alkoholförsäljning – intäkter som nu i stor utsträckning försvinner.

ANNONS

I ett räkneexempel visar Westerberg att restauranger skulle kunna täcka uteblivna intäkter från bordsservering om de vid sidan av försäljningen av hämtmat även skulle få sälja alkoholhaltiga drycker som kunderna kan konsumera hemma.

Förslaget är i svensk kontext radikalt och skulle i praktiken innebära ett slopande av Systembolagets monopol. Men låt oss leka med tanken att Westerberg faktiskt har rätt – och att reformen skulle kunna rädda kvar tiotusentals jobb och ta en viktig bransch genom pandemin. Hur mycket är då den svenska alkoholpolitiska linjen värd – är vi beredda att offra restaurangbranschen på alkoholmonopolets altare?

Systembolaget slår sig ofta för bröstet och talar om sin egen samhällsnytta. Bland annat har man påstått att alkoholmonopolet räddar 2 000 liv om året. Detta påstående har emellertid nationalekonomerna Jacob Lundberg i en Timbrorapport och David Sundén i en ESO-rapport på var sitt håll de senaste åren kommit att motbevisa. Påståendet bygger kort sagt på grundlösa antaganden.

Det är inte svårt att ställa sig tveksam till hur realistiskt förslaget faktiskt är mot bakgrund av den partipolitiska enighet som finns kring den svenska alkoholpolitiken. Men icke desto mindre har politiker i Växjö och Nacka nu öppnat upp för att restauranger ska kunna sälja alkohol tillsammans med hämtmat.

ANNONS

Det är dessvärre initiativ som med största sannolikhet kommer dömas ut juridiskt. Men i bästa fall kan det på sikt leda till en svensk alkoholpolitisk revolution.

ANNONS