Stefan Pålsson och Socialdemokraterna vill se en publik verksamhet i gamla kulturskolans lokaler.
Stefan Pålsson och Socialdemokraterna vill se en publik verksamhet i gamla kulturskolans lokaler. Bild: Jari Välitalo

Låt gamla kulturskolan vid Nissan bli nya Kulturhuset

Varför göra det svårt för sig. Kultur kan med kultur ersättas i gamla kulturskolan vid Nissan.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Det står en tom byggnad centralt i Halmstad vid Nissan och väntar på bättre tider. Det handlar om gamla kulturskolans lokaler jämte Stadsbiblioteket. Efter att kulturskolan fick nya fina lokaler i Hallandspostens ombyggda fastighet på Söder har huset vid Nissan stått tomt, och oanvänt.

Det har nu gått fyra år sedan kulturskolan lämnade byggnaden, det är en lång tid. Det saknas förvisso inte idéer eller planer på vad den gula tegelbyggnaden ska användas till.

Den styrande Alliansen har tidigare sagt att man vill bygga om fastigheten till kontorslokaler, något som Socialdemokraterna dock har motsatt sig.

Förra sommaren lanserade S i stället ett förslag på att en publik verksamhet flyttar in i byggnaden, till exempel ett vandrarhem eller en restaurang. Det förslaget nappade även Miljöpartiet och Vänsterpartiet på.

ANNONS

Sedan dess har inte mycket hänt. Men på fullmäktigemötet i slutet av april ställde kommunrådet Stefan Pålsson (S) en fråga till samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C) om det uppdrag som förvaltningen fått att utreda hur byggnaden kan få en mer publik verksamhet, enligt S-förslaget. Svaret från Jenny Axelsson blev att det inte hänt något mer i ärendet.

Så i nuläget finns det två förslag från politiken, men inget händer. Här kommer därför ett tredje förslag. Låt den utflyttade kulturen ersättas med – kultur! Den senaste tiden har det varit en intensiv debatt om planerna på att bygga nya bostäder i Folkparksområdet och där det tidigare Kulturhuset står. Som framkommit av HP:s rapportering har fastighetsägaren till Kulturhuset sagt att man ska riva byggnaden, vilket väckt mycket kritik.

Det är nu ett antal år sedan verksamheterna i Kulturhuset lades ner. Sedan dess har det nya kulturhuset på Söder invigts. Men det finns en lucka här, de verksamheter som tidigare fanns i Kulturhuset i Folkparken har inte helt fångats upp av Kulturhuset Najaden, det finns helt enkelt kulturövning i Halmstad som blivit hemlös, det gäller inte minst scenkonsten.

Då gäller det för politiken att tänka framåt, var kan denna hemlösa kultur få plats? Mitt svar är att gamla kulturskolan blir det nya Kulturhuset vid Nissan.

ANNONS

Den som är för att Folkparken bebyggs med nya bostäder bör också omvänt komma med konstruktiva förslag på var kulturen då ska husera. Mitt förslag är alltså att låta kulturen få ett nytt hem, centralt i Halmstad. Detta borde också ligga i linje med den tidigare politiska ambitionen om att skapa ett kulturstråk runt Nissan.

Men frågar vän av ordning, byggnaden vid Nissan är q-märkt och lokalerna är kanske inte lämpliga för kulturutövning? Då svarar jag, utmaningar är till för att lösas och lokalerna kan kanske anpassas för framtida kulturverksamheter.

Namnet då, vad kan byggnaden heta? Det är inte svårt att hitta på. Kulturhuset Nissan, kort och gott.

ANNONS