Handeln med skrot göder kriminella med pengar.
Handeln med skrot göder kriminella med pengar. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Mattias Karlsson: Kontantfritt samhälle är ett vapen mot gängen

Att införa ett kontantförbud vid handel med skrot är en lågt hängande frukt.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Inför ett kontantförbud för handel med skrot. Det kärnfulla budskapet för Ellen Einebrant, vd för Återvinningsindustrierna, fram i en debattartikel i Aftonbladet.

Handeln med skrot göder kriminella med pengar samtidigt som metallstölder kan orsaka allvarliga skador på till exempel järnvägar. Men i dag är det låg risk att åka fast för den som illegalt hanterar skrot eftersom kontanter inte går att spåra på samma sätt som till exempel elektroniska betalningsmedel.

”Ett förbud mot kontant hantering skulle förenkla tillsyn och kontroll. Det skulle även minska risken för att avfall hanteras på ett skadligt sätt av oseriösa aktörer”, skriver Ellen Einebrant i debattartikeln, och tillägger att det redan finns ett sådant förbud i bland annat Storbritannien, Frankrike och Belgien.

ANNONS

Med ett kontantförbud för handel med järn- och metallskrot skulle man alltså slå två flugor i en smäll. Dels kan man stoppa en inkomstkälla för de kriminella gängen, dels kraftigt minska drivkraften för bland annat kabelstölder som kan orsaka allvarliga skador på infrastruktur och elnätet. Samhällsvinsterna är alltså stora.

Förra sommaren tillsatte regeringen den så kallade miljöstraffsutredningen som bland annat ska lägga förslag som förebygger brottslig verksamhet inom avfallsområdet. I direktivet till utredningen framkommer att ett förbud mot kontanthantering på avfallsområdet är en ”administrativ åtgärd som kan försvåra för kriminell verksamhet”, samt att återvinningsindustrierna sedan många år har ett frivilligt kontantförbud för sina medlemmar.

När den organiserade brottsligheten tar allt att kraftigare grepp om samhället behövs det akuta motåtgärder. Att införa ett kontantförbud vid handel med skrot är en lågt hängande frukt. Förhoppningsvis lägger utredningen om miljöstraff fram just ett sådant förslag när den senast i december är klar med sin utredning.

På sikt kan ett kontantfritt samhälle visa sig vara ett effektivt vapen mot den organiserade brottsligheten. Att strypa de kriminellas gängens intäktskällor är att ta hand om problem innan de uppstår.

ANNONS