Preems oljeraffinaderi i Lysekil är en klimatbov.
Preems oljeraffinaderi i Lysekil är en klimatbov. Bild: Thomas Johansson/TT

Klimatpolitiken måste prioriteras och få högre status

Utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil kan stoppas när en högre instans ska pröva ärendet. Utgången borde vara given för att klara de klimatpolitiska målen.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

2000 utvanns motsvarande 3,4 miljarder ton råolja i världen. 2017 hade produktionen av råolja gått upp till närmare 4 miljarder ton. Detta är ett globalt problem, världen är på väg åt helt fel håll när det gäller att minska förbränningen av fossila energikällor.

Även i Sverige är utvecklingen högst otillfredsställande. Den svenska riksdagen har antagit en rad klimatmål för att få ner klimatutsläppen.

Till år 2045 ska Sveriges klimatpåverkande utsläpp vara noll och ett viktigt delmål på vägen dit är att transportsektorns utsläpp ska ha minskat med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå.

För att klara klimatmålet till 2045 måste de totala utsläppen minska mellan 5 och 8 procent om året. Men som utvecklingen är i dag ligger Sverige långt ifrån det målet med en minskning på runt 1 procent. Dessutom ökade utsläppen från transporterna förra året med cirka 1 procent.

ANNONS

För att klimatmålen överhuvudtaget ska nås behövs det alltså radikala förändringar.

På måndagen kom beskedet att Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd för utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil. På ren svenska innebär det att utbyggnaden kan komma att stoppas. Det är ett mycket välkommet besked.

Det var i slutet av förra året som Mark- och miljödomstolen i Vänersborg godkände Preems ansökan om att bygga ut sitt raffinaderi, en utbyggnad som skulle innebära att koldioxidutsläppen skulle öka från 1,6 miljoner till 3,4 miljoner ton om året. Det säger sig självt att det inte är en utveckling som gynnar klimatet.

Beslutet från förra året överklagades till Mark- och miljööverdomstolen, dels av Naturskyddsföreningen, dels av en rad privatpersoner. Protesterna har alltså gett resultat i och med att den högre domstolen nu kommer att pröva Preems ansökan. Huvudförhandlingarna är planerade till i början av nästa år.

Det märkliga i sammanhanget är att Preems utbyggnad överhuvudtaget inte är en fråga för regeringen. Ska de klimatpolitiska målen uppnås måste den högra handen veta vad den vänstra handen gör. Framför allt måste klimatpolitiken prioriteras och få en högre status.

Sverige, och världen i stort, är fortfarande oerhört beroende av fossila bränslen som drivmedel inom transportsektorn. Det närmaste decenniet måste detta förändras radikalt för att vända den negativa trenden med ökade klimatutsläpp. Att i det läget låta Preem satsa 15 miljarder kronor på att expandera sin anläggning i Lysekil går rakt emot den klimat- omställning som måste ske förr än senare.

ANNONS

Måndagens besked från Mark- och miljööverdomstolen är givetvis välkommet, men det är bara en första delseger. Slutresultatet borde vara givet, utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil måste stoppas. Utsläppen från fossila energikällor måste ner till varje pris.

Här har inte minst Sveriges riksdag och regering ett tungt ansvar att se till att lagstiftningen och dess tillämpning ligger mer i linje med de klimatpolitiska målen. Så är det inte i dag.

ANNONS