Halkar efter. Skolan är inte anpassad efter pojkars hjärnor.
Halkar efter. Skolan är inte anpassad efter pojkars hjärnor. Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Karin Pihl: Dagens skola förödande för jämställdheten

Tydligare strukturer och mer idrott skulle gynna pojkars studieresultat.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Är männen de stora förlorarna i det moderna samhället? Mycket tyder på det. I skolan presterar flickor bättre i alla ämnen förutom idrott. Ungefär en tredjedel av pojkarna går inte färdigt gymnasiet i tid. En majoritet av de som utexamineras på högskolorna är kvinnor. Är det ett växande matriarkat vi ser?

I det senaste avsnittet av SVT:s program ”Ekdal och Ekdal” diskuterades manlighetens kris. Vad är det som gör att män presterar sämre än kvinnor på en rad områden? Ofta ställs biologiska könsskillnader mot kulturella förklaringar som normer och strukturer. Men det är en falsk motsättning. Anledningen till att skillnaderna mellan könen drar iväg är både biologiska och kulturella, och kan förstärka eller försvaga varandra.

ANNONS

Kvinnor har generellt sett en bättre verbal och social förmåga än män. På en arbetsmarknad där fysisk styrka blir mindre viktigt, och där social kompetens värderas högre, kommer män att få det svårare. Detsamma gäller skolan. Den gamla kunskapsskolan var som en ”yttre tvångströja” för pojkar med spring i benen.

En grund- och gymnasieskola där eleverna förväntas lägga upp sin utbildning själva, och stor vikt läggs vid förmågan att arbeta i grupp och att skriva analyserande texter snarare än att lära sig konkret fakta, kommer att missgynna pojkar.

Det är just vad som har hänt. Förutom att flickor och kvinnor generellt sett har en bättre språklig förmåga mognar flickor tidigare. När ungdomar befinner sig i den tidiga delen av tonåren ligger pojkarnas hjärnor i snitt två år efter flickornas, sett till förmåga att planera och strukturera.

Visst kan man hävda att det är kvinnors tid att dominera utbildningar och arbetsmarknaden nu. Männen har ju historiskt sett varit en tung majoritet i maktens sfärer. En sådan inställning är dock orättvis mot dagens unga, misslyckade pojkar. Dessutom är frustrerade, unga män utan varken utbildning eller yrkesheder en tickande bomb.

Då kvinnor oftast inte vill bilda familj med en man som har lägre social och ekonomisk status än de själva blir dessa män över på äktenskapsmarknaden. Det kan i sin tur leda till våld och annat asocialt beteende.

ANNONS

Ett jämställt samhälle kräver att vi accepterar att det finns könsskillnader. Pojkarna måste få bättre förutsättningar och stöd att klara av det som flickor har lättare för. Tydligare strukturer och mer idrott skulle gynna pojkars studieresultat. Och det skulle även kvinnor tjäna på.

Karin Pihl
Karin Pihl
ANNONS