I torkans tider behöver våra bönder all hjälp de kan få. Fråga därför efter svenskt kött i butikerna och byt regering i höst.
I torkans tider behöver våra bönder all hjälp de kan få. Fråga därför efter svenskt kött i butikerna och byt regering i höst. Bild: Martina Holmberg/TT

Inte bara torkan svälter svenskt jordbruk

Katastrofläge. I torkans tider behöver våra bönder all hjälp de kan få. Fråga därför efter svenskt kött i butikerna och byt regering i höst. LEDARE 10/7. Gräset i Almedalen lyste brunt i år. Men inte bara Gotland märker av bristen på regn. För våra bönder kan följderna bli katastrofala, och särskilt torrt är det längs Hallandskusten.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
LocationHalland||

På måndagen höll landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) presskonferens med anledning av den svåra torkan som plågar både bönder och kreatur. Foder saknas, och skörden ser ut att bli katastrofalt dålig. Kön till slakterierna ringlar lång och de svenska lantbrukarna kämpar för sina djurs och gårdars överlevnad.

Lagar ska därför nu ändras för att underlätta för lantbrukarna, och krisstöd ska sökas från EU-kommissionen. Men eventuella tillfälliga krisstöd hjälper inte långt när regeringens politik generellt sätter krokben för dem som brukar jorden för att vi ska få mat på bordet.

Regeringen saknar en grundläggande förståelse för böndernas förutsättningar. Det yttrar sig inte minst genom de höjda skatterna på drivmedel, som slår hårt mot dem som knappast kan frakta djurfoder på cykel eller tunnelbana. Men också eftersom villkoren för bönder är tuffare i Sverige än i övriga EU-länder. Djurskyddskraven är hårdare och kostnaderna för arbetskraft, maskiner och byggnader är högre.

ANNONS

Miljöpartiet har gjort sitt bästa för att minska de svenska lantbrukarnas konkurrenskraft. Redan innan sommarens torka hade de svårt att stå sig gentemot sina europeiska kollegor. Sönderbrända åkrar och uttorkade betesmarker gör knappast saken bättre. Så inte heller Miljöpartiets vurm för köttfria dagar.

Bönderna står inför nödslakt för att få fodret att räcka längre. Men slakterierna kan inte ta emot fler djur än vad de kan sälja vidare till butikerna och i värsta fall måste djuren avlivas på gården. Det skulle innebära enorma ekonomiska förluster för bönderna. Företag riskerar att gå omkull och familjegårdar som drivits i generationer gå dem ur händerna. Att få igång en långsiktig verksamhet igen kan ta många år.

Med en snabbt ökande befolkning och ett allt osäkrare omvärldsläge behöver Sverige mer mat, inte mindre. Att då som vice statsminister Isabella Lövin (MP) förespråka att självförsörjningsgraden ska öka till 80 procent samtidigt som ekojordbruket ska öka till 40 procent går inte ihop. Ekologisk produktion är mindre effektiv än vanlig, och inte heller är det fastslaget att den skulle vara mer miljövänlig. Samtidigt skulle dessa förslag leda till ökade livsmedelspriser för konsumenterna med tio procent, men det vill Miljöpartiet ogärna prata om.

Miljöpartiet utmärker sig gång på gång som ett parti enbart för storstadsväljare samtidigt som de aktivt sätter krokben för bönderna som förser städerna med livsmedel. Om regeringen verkligen ville hjälpa det svenska jordbruket skulle de sänka drivmedelsskatten för jord- och skogsbruk, så som Moderaterna vill göra, sluta driva på för höjd skatt på handelsgödsel och uppmuntra alla att köpa mer svenskt kött och svenska mjölkprodukter. Inte bara torkan svälter svenskt jordbruk. Det gör också vår rödgröna regering.

ANNONS
ANNONS