Utanförskap. Flera rapporter och genomgångar de senaste åren har visat hur trakasserier och hot mot personalen är ett växande problem för svenska myndigheter.
Utanförskap. Flera rapporter och genomgångar de senaste åren har visat hur trakasserier och hot mot personalen är ett växande problem för svenska myndigheter. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Hög tid att kriminalisera tjänstemannaförföljelse

Hot och trakasserier mot offentligt anställda är ett hot mot hela samhället.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

På många myndigheter är det ett återkommande problem att de anställda utsätts för hot och trakasserier. För två år sedan visade en genomgång från SVT att mellan 30 och 60 procent av de anställda på de värst drabbade myndigheterna varit utsatta. I fjol visade en medlemsundersökning från fackförbundet ST att en tredjedel av alla myndigheter hade problem med att anställda blivit utsatta för hot eller rent av våld.

Värst drabbade är myndigheter som tar beslut med stor påverkan på människors privatliv och privatekonomi. Såsom Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Och det är just de anställda som jobbar med medborgarkontakt som är värst drabbade.

ANNONS

Att det är ett problem som vuxit i omfattning visar att det finns en allt större grupp människor med låg tillit för svensk offentlig sektor. Något som även illustrerades av vårvinterns demonstrationer mot Socialtjänsten, med tillhörande påverkanskampanj online, där svenska staten anklagas för att kidnappa muslimska barn.

Ett annat oroväckande tecken i tiden var påskkravallerna, och efterspelet där det visade sig att en oroväckande stor del av svenskarna vill tumma på yttrandefriheten och förbjuda kränkande demonstrationer.

Det finns uppenbara sprickor i samhällskontraktet, som måste lagas. Därför är det bra att Liberalerna lagt fram ett förslag om att kriminalisera tjänstemannaförföljelse. Det skickar för det första en tydlig signal om hur samhället ser på hot eller uthängningar i sociala medier mot offentliganställda. Den typen av försök till påtryckningar kan inte accepteras.

Men det är också viktigt för att gedigen kompetens i offentlig sektor kommer vara avgörande för att vända utvecklingen – något som blir svårt att bibehålla om en utsatt arbetsmiljö gör att många anställda överväger att säga upp sig.

Det är ett bland flera förslag som inspirerats av Frankrikes president Emmanuel Macron, och dennes handlingsplan för att bekämpa radikalisering. Förslaget är ett bra komplement till Liberalernas Förortslyft, ett reformpaket med det ambitiösa målet att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030.

ANNONS

Det ska inte vara acceptabelt att hota och trakassera myndighetsanställda, vare sig som hämnd för fattade beslut eller för att försöka få sin vilja igenom. Hot som riktas mot det offentliga är hot mot oss alla, och behöver tas på största möjliga allvar.

ANNONS