Ojämlikt. Östergårdsskolan har lägst andel behöriga till gymnasiet, men riktade insatser har förbättrat resultaten.
Ojämlikt. Östergårdsskolan har lägst andel behöriga till gymnasiet, men riktade insatser har förbättrat resultaten. Bild: Roger Larsson

Halmstadborna förtjänar en likvärdig skola

Andelen av Halmstads ungdomar som är behöriga till gymnasiet rasar och det är stor skillnad mellan skolorna. Halmstad behöver mer resurser till de svagaste skolorna och ett omtag kring skolornas elevsammansättning.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Den tidigare positiva trenden för Halmstads skolresultat har brutits. Endast 79 procent av niondeklassarna i Halmstad är behöriga till gymnasiet, jämfört med 83,4 procent förra året (HP 28/6).

Skillnaden mellan de olika skolorna är väldigt stor. På Östergårdsskolan, Brunnsåkersskolan och Klaraskolan är mer än 30 procent av eleverna obehöriga till gymnasiet. Motsvarande siffra för Gullbrandstorpsskolan och Trönningeskolan är långt under 10 procent. Halmstads kommun har långt kvar till en likvärdig kunskapsskola.

I februari 2022 presenterade barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad utredningen ”En likvärdig skola”. Av utredningen framgår hur Nissan markerar en tydlig skiljelinje mellan västra och östra Halmstad, där elevernas föräldrar generellt sett har högre utbildningsnivå på väster jämfört med öster. I de östra delarna av Halmstad har dessutom många fler av eleverna utländsk bakgrund.

ANNONS

Utredningen konstaterar att denna boendesegregation, i kombination med ett urvalssystem som lägger stor vikt vid närhetsprincipen, har direkt bäring på skolsegregationen.

För att få bukt med skolsegregationen föreslår barn- och ungdomsförvaltningens utredning fler kompensatoriska åtgärder. Det kan exempelvis handla om mer pengar och duktiga lärare till de skolor som uppvisar lägre resultat.

Sådana kompensatoriska åtgärder har visat sig fungera väl i Halmstad under det gångna året. Även om resultaten på det stora hela vänder neråt, har resultaten på Östergårdsskolan förbättrats tack vare riktade insatser:

”Vi har lagt mycket resurser på Östergård och där känner jag att vi uppenbarligen har gjort något rätt eftersom man lyckats lyfta resultaten”, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, till HP.

Utredningen föreslår vidare att skolor placeras strategiskt för att få en elevsammansättning som minskar skolsegregationen och möjliggör likvärdiga uppväxtvillkor. Planerna på en ny skola i Snöstorp, där en del av eleverna kommer från Andersberg, kan ses som ett exempel på detta.

Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, var du bor eller vad dina föräldrar heter i efternamn. En likvärdig skola med fokus på kunskap är grunden för att alla barn ska få möjligheten att skapa ett liv som skänker dem lycka och mening. Klassresor börjar i klassrum.

ANNONS

För kunna skapa en likvärdig skola i hela Sverige krävs förändringar på statlig nivå. Genom jämlikhetsreformer som statligt huvudmannaskap, obligatoriskt skolval och avskaffat kösystem går det att komma närmare ett Sverige där varje barn har goda förutsättningar att uppfylla sina drömmar.

Även på kommunal nivå kan man göra skillnad. Halmstad behöver nu arbeta för att göra skolan mer likvärdig. För att bryta skolsegregationen krävs fortsatta satsningar på de svagaste skolorna och strategiskt tänkande kring skolornas elevsammansättning.

ANNONS