Maktfullkomlig.
Maktfullkomlig. Bild: Anders Andersson

Gör om och gör rätt Halmstads kommun

Att Halmstads kommun väljer att ha en konflikt med en förening som företräder en grupp som behöver mycket stöd är helt absurt. Det är inte att verka för det allmännas bästa.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

För vem finns Halmstads kommun till för? För det allmännas bästa eller för sin egen skull?

Den frågan är högst aktuell i fallet med att kommunen har fryst föreningsbidraget till FUB Halmstad på grund av en pågående konflikt med ett rättsombud, vilket HP rapporterar om.

Bakgrunden är att socialnämnden i Halmstad har stoppat föreningsbidraget till FUB Halmstad med hänvisning till att ”samarbetet brister”. Men det är inte lokalföreningen som kommunen anser sig har en konflikt med utan rättsombudet Willy Engebrethsen. Han är utsedd som ombud av riksförbundet FUB. Kommunens agerande är alltså missriktat.

Men inte nog med det, Engebrethsen företräder en grupp som ofta har svårt att föra sin egen talan. Att han i sin roll som rättsombud återkommande har riktat kritik mot kommunen är därför inget att förvånas över. Men i stället för att ta till sig av kritiken väljer alltså Halmstads kommun att visa sin makt och tills vidare att frysa föreningsbidraget till FUB Halmstad.

ANNONS

”Att kommunen har en konflikt med en företrädare från riksföreningen och då väljer att straffa oss i lokalföreningen är ganska absurt. Vi har inget med det här att göra”, säger Kerstin Andersson, ordförande för FUB Halmstad i en intervju med HP.

FUB är en intresseorganisation som arbetar ”för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv”, som det står på organisationens hemsida. Ofta handlar det om personer som omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder, som är en så kallad rättighetslag. Det innebär att den som uppfyller lagens krav har rätt till stöd och insatser. Syftet med lagen är att personer som har stora behov ska ges möjlighet till ett bra liv.

Trots att detta låter glasklart är det inte så i praktiken, framför allt för att lagen kan tolkas olika i landets 290 kommuner. Det stöd och den hjälp som den enskilde har rätt till kan tyvärr skilja sig mycket beroende på vilken kommun man råkar bo i.

En som reagerar starkt på kommunens agerande att frysa föreningsbidraget är Anders Lago, som är ordförande för riksförbundet FUB.

”Jag ha jobbat med det här i många år och har aldrig varit med om att en kommun agerar på det här sättet”, säger han till HP.

ANNONS

Det visar med all tydlighet hur snett Halmstads kommun har hamnat.

Man kan undra vad det är som får Halmstads kommun att agera så här maktfullkomligt, för det är precis vad man gör. Bara för att kommunen kan stoppa bidraget till FUB Halmstad innebär inte att man bör göra det.

För en kommun är det hela tiden viktigt att påminnas om vem man finns till för. Så som Halmstads kommun och socialnämnden har agerat i det här fallet tycks man sätta sitt eget bästa främst i stället för att verka för det allmännas bästa, och för de personer som har störst behov i samhället.

Därför är uppmaningen lika enkel som tydlig till socialnämnden och dess nytillträdde ordförande Tord Johansson (S), gör om och gör rätt. Se till att lokalföreningen får sitt berättigade bidrag och ta till er av den kritik som framförs av rättsombudet. Det tjänar alla på, även Halmstads kommun.

ANNONS