Fem ledande politiker. Från vänster i bild, Ove Bengtsson (C), Ronny Löfquist (S), Johan Olsson Swanstein (M), Per Svensson (S) och Stefan Pålsson (S).
Fem ledande politiker. Från vänster i bild, Ove Bengtsson (C), Ronny Löfquist (S), Johan Olsson Swanstein (M), Per Svensson (S) och Stefan Pålsson (S). Bild: Mattias Karlsson

Mattias Karlsson: Goda grannar kan bli ännu bättre grannar

Det nya samarbetet Goda grannar har en stor potential för de fem kommunerna runt Laholmsbukten och dess närhet. Men låt det inte stanna där. Ju mer samverkan mellan kommunerna, desto bättre blir det för medborgarna.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Samhället är i ständig utveckling, och därmed förändras också behovet av landets kommuner.

”En utveckling i rätt riktning. Kommunerna bör bli så stora, att en rationalisering av förvaltningsapparaten inte behöver betyda en ökning av skattetrycket.”

Detta sa kommunfullmäktiges ordförande i Tjärby, folkskollärare Gösta Hedman, i Hallandsposten den 14 april 1949 efter statens besked om hur den stora kommunsammanslagningen 1952 skulle genomföras. Riktigt små kommuner skulle bli lite större kommuner, för att bättre möta medborgarnas behov. Hedmans uttalande kan med fördel fungera som ett rättesnöre även i dag.

På skärtorsdagen presenterades ett nytt kommunsamarbete mellan fyra halländska kommuner och Båstads kommun. Goda grannar kallas den avsiktsförklaring som skrevs under i samband med en pressträff där det nya samarbetet presenterades på Laxbutiken i Falkenberg.

ANNONS

Det nya samarbetet omfattar Falkenbergs, Hylte, Halmstads, Laholms och Båstads kommuner. Det är ingen liten sammanslutning, totalt bor det cirka 200 000 invånare i de fem kommunerna, och tillsammans kan Goda grannar bli en riktigt kraftfull aktör i regionen. Att tala med en gemensam röst är också en stor fördel i relationen till staten. Halmstads kommun är med sin storlek och sin geografiska placering den naturliga motorn. Det är också Halmstad som kommer att vara hemvisten för det sekretariat som ska bli den organisatoriska utgångspunkten för Goda grannar.

Inledningsvis ska det nya samarbetet vara inriktat på hur man kan effektivisera kommunens inre verksamhet, en verksamhet som inte direkt syns utåt för medborgarna.

”Det är väldigt stora organisationer med väldigt stora administrativa system som man behöver göra så effektiva som möjligt. Det är det som är fokus framöver”, sa Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, på pressträffen.

Det finns redan i dag en samverkan i frågor som rör bland annat budget- och skuldrådgivning, överförmynderi eller upphandling inom vissa områden. Vad som ligger nära till hands att utveckla mer är att göra området mer attraktivt som en destination. När det kommer till ett mer utvecklat samarbete kring välfärdssektorn ligger det troligen längre fram i tiden.

ANNONS

Efter pressträffen fick ledarredaktionen några kommentarer från de ledande politikerna i de aktuella kommunerna.

”För Hyltes del är en samverkan helt nödvändig för att vi långsiktigt ska överleva som kommun”, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande i Hylte, och tillägger att man samarbetat med de fyra kommunerna tidigare men att man nu får ett forum och en plattform där kommunerna uttalat vill samverka med Hylte kommun. Men att gå vidare till att i praktiken slå samman kommuner är inte aktuellt, menar Löfquist.

”Jag tror inte på kommunsammanslagningar. Svaret, när jag säger nej till kommunsammanslagningar, är samverkan. Och detta är ett väldigt bra första steg.”

Den udda fågeln i Goda grannar är Båstads kommun, en kommun som på pappret inte ingår i den halländska gemenskapen. Men för Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun, var det helt naturligt att blicka norrut, över länsgränsen.

”Vi har haft ett nära samarbete med Laholm, och fördjupat det underhand. Men också med Halmstad i dialogform. Men nu är det här något helt annat”, säger Johan Olsson Swanstein.

För Båstads kommun finns det ett också annat sammanhang som är viktigt att ha med sig, nämligen sammanslutningen Familjen Helsingborg, som samlar hela elva kommuner i nordvästra Skåne, och där Helsingborgs kommun är den självklara motorn.

ANNONS

”Vi har uppvaktat Halmstad i detta om att försöka att hitta och skapa en arena för den här delen. Det är klart att vi bär med oss de positiva erfarenheterna vi har från det samarbetet [Familjen Helsingborg]”, säger Olsson Swanstein.

Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, menar att redan när Ansvar för Halmstad tillträdde efter valet identifierade man behovet av att ingå i större regionala sammanhangen och att det är naturligt att Halmstad nu tar på sig ledartröjan. Han bekräftar också bilden av att man fått påtryckningar från andra kommuner.

”Det var faktiskt Johan [Olsson Swanstein] som uppvaktade mig när jag hade blivit vald som KSO. Vi tog en lunch hemma i Halmstad, och pratade om detta. Han sa att Båstad är väldigt intresserat av att vara med i den här gemenskapen, och det här sammanhanget. Det tycker jag bara är klockrent”, säger Stefan Pålsson.

Kommunstyrelsens ordförande i Laholm, Ove Bengtsson (C), menar att det är bra att Halmstad har tagit stafettpinnen och kan man samverka mer över gränserna är det värt mycket.

”Det man kan spinna vidare på är destinationsutvecklingen. Det har en oerhört stor potential”, säger han.

Det nya samarbetet mellan de fem kommunerna är mycket välkommet, det finns mycket att tjäna på mer samverkan över kommungränserna och även över länsgränsen söderut. Förhoppningsvis stannar inte det inte vid detta.

ANNONS

I takt med att arbetsmarknaden blir mer rörlig behöver kommuner underlätta för medborgare att kunna bo på ett ställe och arbeta på ett annat. Det tjänar alla på.

På sikt kan goda grannar runt Laholmsbukten bli ännu bättre grannar, för att inte säga bästa grannar. Det finns nämligen mycket att vinna på en större gemenskap i området som ligger norr om Hallandsås – ett område som täcker skogar, lantbruk och ett mycket attraktivt kustområde. Här vill många bo, verka och leva.

ANNONS