Alla elever borde har rätt till en bra skola – så är det inte i dag.
Alla elever borde har rätt till en bra skola – så är det inte i dag. Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Fundamental frihetsfråga leder till ökad skolsegregation

För mig som liberal är det självklart att en likvärdig skola ska vara målet, och att det målet måste sättas högre än rätten till valfrihet.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

I oktober 2018 kom rapporten ”Ett söndrat land” som handlar om hur det fria skolvalet påverkar segregationen i Sverige. I rapporten undersökte de två författarna Per Kornhall och German Bender skolorna i 30 kommuner och de kom fram till att det finns skolsegregation i 29 av dessa kommuner.

Halmstads kommun var en av de undersökta kommunerna och slutsatsen från rapporten är tydlig, skolsegregationen i Halmstad är i hög grad orsakad av det fria skolvalet. Det är en allvarlig slutsats för det innebär att alla elever inte har lika möjligheter att få en bra skolgång.

På torsdagens kommunfullmäktige i Halmstad hade politikerna att ta ställning till en ny plan för den inkluderande kommunen. På pappret låter detta som en ren pappersprodukt utan någon förankring i verkligheten, men skenet bedrar. Planen kommer nämligen under de närmaste åren att vara vägledande för många andra beslut i kommunen för hur målet om en inkluderande kommun kan uppnås.

ANNONS

Det som vållade mest debatt när ärendet behandlades var en formulering om det fria skolvalets betydelse för skolsegregationen. I förslaget som fullmäktige hade att ta ställning till konstateras att ”skolsegregationen samspelar med bostadsmarknaden och arbetsmarknadens uppdelning och vilka som blir del av den eller inte, spelar också roll.”

Det förslaget gillades inte av Socialdemokraterna som lade ett ändringsyrkande genom Michael Svensson (S), som även är vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Han ville att det fria skolvalet ska erkännas som en bidragande orsak till den skolsegregation som finns i Sverige och i Halmstad.

”Annars blir det som i vissa länder där man beslutat att, ’nej vi har ingen arbetslöshet’, eller ’det finns ingen coronasmitta’. Det hjälper föga att ta sådana beslut och förneka världens bild av hur det ser ut”, sa Michael Svensson.

Fullmäktigeledamoten Christofer Lundholm (M), tillika ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, försvarade förslaget att inte ta med det fria skolvalet som ett problem.

”Grunden i det svenska samhället är att alla ska ha lika möjligheter oavsett bakgrund. Och att alla ska kunna ta sig dit man önskar i livet. En grund för att det ska ske är en fungerande skolgång ”, sa Christofer Lundholm, och tog upp problematiken med att Halmstad har en ökande grad av obehöriga elever i grundskolan. Så långt allt väl.

ANNONS

Men när han tog upp frågan om att ta med det fria skolvalet i planen brände det till.

”Att bestämma över i vilka skolor barn ska gå, i stället för föräldrar och elever själva, är inte en lösning på segregationen. Det är dessutom en fundamental frihetsfråga. Och på den punkten kan jag meddela att vi moderater viker inte en millimeter”, sa Christofer Lundholm.

Efter en längre debatt antogs planen om den inkluderande kommunen i bred enighet. Men förslaget om att få med det fria skolvalets betydelse för segregationen röstades ned av fullmäktige. Det var inte överraskande, men vad värre är att det inte finns något som helst stöd från de borgerliga partierna att problematisera det fria skolvalet.

Låt inte de ideologiska skygglapparna skymma sikten för hur det faktiskt ser ut. Det råder en stor ojämlikhet på dagens skolor i Halmstad, vilken familj du växer upp i spelar en väldigt stor roll i hur du kommer att lyckas med din skolgång. Och det finns inget i dagsläget som pekar på att skillnaderna minskar över tid.

Tvärtom, allt tyder att på att skolsegregationen ökar och att likvärdigheten minskar. I det sammanhanget är det tydligt att det fria skolvalet, så som det fungerar i dag, har en stor negativ påverkan på barns möjligheter att få en likvärdig skolgång.

ANNONS

Erkänner man inte ett problem är det svårt att komma med förslag på hur man ska ändra utvecklingen. Där befinner sig tyvärr stora delar av dagens borgerlighet i dag, inte minst i Halmstad.

För mig som liberal är det självklart att en likvärdig skola ska vara målet, och att det målet måste sättas högre än rätten till valfrihet. Det är inte ens socioekonomiska bakgrund som ska vara avgörande för hur du klarar skolan.

Att ha valfriheten som en fundamental utgångspunkt när det gäller skolan leder aldrig till att likvärdigheten blir bättre. Tvärtom kommer den successivt att minska, år efter år, när mer välinformerade föräldrar väljer bort mindre bra skolor, allt medan barnen till de andra föräldrarna steg för steg får sämre möjligheter att lyckas i livet.

Rapporten av Per Kornhall och German Bender borde vara en väckarklocka för hela Skolsverige, trots att det är över ett år och ett halvt år sedan den kom.

”Vårt nuvarande skolsystem är på väg att göra Sverige till ett söndrat land”, skriver rapportförfattarna avslutningsvis.

Det som gäller för Sverige i stort gäller i synnerhet för Halmstad. Att inte inse detta är att ducka för verkligheten.

ANNONS