Alla skattemedel till Internationella Engelska skolan går inte till eleverna.
Alla skattemedel till Internationella Engelska skolan går inte till eleverna. Bild: Janerik Henriksson/TT

Friskolornas vinstjakt är ett hot mot Sveriges framtid

De gemensamma resurser som är avsatta till skolan och till elevernas undervisning ska givetvis också användas till detta. Men så är det inte i Sverige.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Friskolekoncernen Internationella Engelska skolan, IES, har under ett och ett halvt år slussat iväg totalt 275 miljoner kronor bort från skolverksamheten till sina ägarbolag. Totalt motsvarar pengarna 8 500 kronor per elev. Det avslöjar Dagens industri i en granskning av friskolekoncernens räkenskaper (10/3). Det visar med all tydlighet hur sjukt det svenska skolsystemet, resurser som ska gå till elevernas undervisning kan i stället hamna i fickorna hos friskoleägarna.

Som Dagens industri rapporterar köptes Engelska skolan ut från börsen i slutet av 2020 av ett konsortium med den Luxemburgbaserade fonden Paradigm Capital i spetsen. Tidningen har granskat IES koncernredovisning för de följande 18 månaderna, det vill säga den 1 januari 2021 till den 30 juni 2020, och under den perioden har alltså 275 miljoner kronor genom koncernbidrag förts bort från skolans verksamheter.

ANNONS

I början av februari avslöjade SVT att IES under den aktuella perioden skickat iväg en halv miljard kronor i koncernbidrag till sina ägare. Detta kommenterade IES:s vd, Anna Sörelius Nordenborg, i ett skriftligt svar till SVT med att pengarna fortfarande finns kvar i koncernen och inte delats ut till investerarna och att ”kassaflödet används till att återinvestera i verksamheten, att betala räntor i ägarbolagen samt att betala skatt” (SVT.se 3/2).

Men vad Dagens industris granskning nu visar så stämmer inte det eftersom 275 miljoner kronor de facto inte har gått till eleverna utan direkt till ägarna. Att pengarna fortfarande finns kvar i koncernen är alltså dikt och förbannad lögn.

Det finns en tydlig förklaring till varför Anna Sörelius Nordenborg inte ville säga som det är. Det ser ju så klart inte bra utåt sett inför alla de föräldrar som funderar på att sätta sina barn i Engelska skolan att pengarna som ska gå till eleverna faktiskt inte gör det. Att skolans pengar hamnar i ägarnas fickor. Men detta är sanningen, i dagens Sverige år 2023. Skolans gemensamma resurser går inte alltid till eleverna. De kan i stället slussas iväg till ägarna, dessutom helt enligt gällande lagar och regler. Det är faktiskt helt skandalöst.

ANNONS

IES äger och driver ett 40-tal skolor i Sverige, bland annat en skola i Halmstad. Vad som kännetecknar friskolekoncernens verksamheter är att man har lägre lärartäthet och lägre lärarlöner på sina skolor. Dessutom är ofta skolorna stora med hundratals elever i varje enhet och det går i sin tur många elever i varje klass. Sedan är marknadsföringen tydligt inriktad mot elever som förväntas ta skolan på allvar och arbeta hårt och göra sina läxor, vilket innebär att IES vill locka till sig mer lättundervisade elever, läs mer lönsamma. Allt detta sammantaget gör att det blir mindre kostsamt för IES att bedriva sin skolundervisning, och där finns möjligheterna att göra vinst, pengar som kan slussas till ägarna.

Lösningen för att komma till rätta med detta sjuka skolsystem finns i att övertala och övertyga en riksdagsledamot nära dig om att det måste till skolreformer. Och vänd dig då särskilt till en riksdagspolitiker från regeringsunderlaget eller Centerpartiet för det var just dessa partier som förra sommaren röstade emot ett par skolreformer som att differentiera skolpengen eller att ta bort kö som urvalsmetod när man söker till friskolor.

I Tidöavtalet står det förvisso att regeringspartierna tillsammans med SD vill skärpa kraven på friskoleföretagen. Men synar man skrivningarna i avtalet är det mest tomma ord, som till exempel att vinstutdelning inte får förekomma de första åren som en skola startas eller köps upp. Men det är inte precis de första åren när en skola precis har startats som de stora vinsterna tas ut, de kommer senare.

ANNONS

Ett annat återkommande försvar av dagens skolsystem är att det behövs mer granskning av skolor, för att därefter stänga dåliga skolor som det heter. Det är att börja i fel ände, i stället för att rätta till problemen i efterhand bör man ändra systemet så att problemen inte uppkommer överhuvudtaget. En rak och tydlig sådan förändring är att helt ta bort vinstintresset genom att fasa ut aktiebolagen från skolans värld.

Det är djupt problematiskt att man inte kan lita på en företrädare från friskolebranschen. Vd:n för IES säger att de aktuella pengarna på olika sätt stannat kvar i koncernen men sanningen är en annan. De slussas bort från skolan och hamnar hos ägarbolagen. Där gör de ingen som helst nytta för de elever som går på Engelska skolans skolor.

De gemensamma resurser som är avsatta till skolan och till elevernas undervisning ska givetvis också användas till detta. Men så är det inte i Sverige. Det är skandal och på sikt undergräver det hela vårt samhälle eftersom alla barn inte får möjlighet ett utvecklas så långt det är möjligt. Kort och gott. Friskolornas vinstjakt är ett hot mot Sveriges framtid.

ANNONS