Kulturhuset Najaden är en lågpunkt vid kraftiga skyfall.
Kulturhuset Najaden är en lågpunkt vid kraftiga skyfall. Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Framtidens klimatförändringar märks redan i Halmstad

Beskedet från framtiden är tydligt, klimatförändringarna har en stor påverkan på Halmstads utveckling.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Beskedet för snart två veckor sedan att Kulturhuset Najadens verksamheter måste avvecklas på grund av risken för framtida översvämningar slog ned som en bomb. Senast i slutet av 2030 måste bland annat kulturskolan och den vårdcentral som finns i byggnaderna vara utrymda. Vad som händer med dessa verksamheter är det i dag ingen som kan svara på. En sak är i alla fall säker, framtida klimatförändringar har redan i dag en stor påverkan på Halmstads utveckling. Och detta är troligen bara början.

Det var i arbetet med att ta fram en ny detaljplan för den aktuella fastigheten på Söder som det framkom att området är utsatt för översvämningar, särskilt i ett alltmer extremt väder. Men det är inte den närliggande Nissan som utgör det största hotet utan kraftiga skyfall, och då ligger Najaden för lågt.

ANNONS

På tisdagen tog politikerna i samhällsbyggnadsutskottet det formella beslutet att avbryta detaljplanearbetet, och sätta i gång en utredning om var kulturskolans verksamheter ska flytta.

Av handlingarna till det aktuella ärendet framkommer att fastigheten bara gavs tillfälligt bygglov för bland annat kulturskola, vårdcentral och konsertsal på grund av planerna på en ny förbindelse över Nissan. 2020 inleddes arbetet med att ändra detaljplanen så att fastigheten skulle få permanent bygglov utifrån de aktuella verksamheterna.

Det är det arbetet som nu, nästan fyra år senare, har avbrutits. Men det är vare sig en framtida hamnled eller översvämningsrisker från Nissan som sätter stopp, utan riskerna för framtida skyfall.

Politikerna i samhällsbyggnadsutskottet tar nu det säkra före det osäkra när man avbryter detaljplanearbetet. Men det finns också en ekonomisk sida av det. Att avbryta arbetet innebär att man inte behöver lägga resurser på en detaljplan som inte bedöms vara genomförbar. Dessutom är tiden knapp, senast i slutet av 2030 måste bland annat kulturskolan ha nya lokaler.

Det är framför allt länsstyrelsens besked att man inte kommer att godkänna den nya detaljplanen, som ligger till grund för att kommunen avbryter planprocessen. Men länsstyrelsens inställning baseras sig i sin tur på den dagvatten- och skyfallsutredning som kommunen låtit konsultbolaget Sweco göra. I den utredningen framkommer att den aktuella fastigheten ligger så lågt att vattnet vid ett skyfall inte kan rinna undan, utan blir ett så kallat instängt område. I dagsläget utgör detta inga större problem, till exempel genom att man aktivt pumpar bort vatten.

ANNONS

Men det är vid modelleringar av till exempel framtida 20-årsregn som läget är annorlunda, särskilt som vädret väntas blir mer extremt. I Swecos utredning konstateras bland annat att ”eftersom byggnaden ligger i en lågpunkt avrinner troligtvis inget vatten på ytan från fastigheten” vid ett 20-årsregn. Denna slutsats är troligen den springande punkten för både länsstyrelsen och kommunen till att hela detaljplanearbetet avbryts.

Avvecklingen av Najaden är ett tydligt tecken på att framtiden redan är här. Frågan som nu behöver få ett klargörande är om det finns fler planerade byggprojekt i Halmstad som behöver omprövas, och då inte minst på Söder där det väntas ske en stor exploatering det närmaste decenniet.

Kort och gott kan man konstatera att svallvågorna från framtidens klimatförändringar redan i dag gör sig påminda i Halmstads utveckling. I takt med ett alltmer extremt väder behöver kommunpolitikerna ta hänsyn till konsekvenserna av klimatförändringarna – oavsett om man vill eller inte. Den politiker som inte tar in denna nya verklighet tar heller inte ansvar för framtidens Halmstad.

ANNONS