Snart dras bullhållplatsen vid Mellby center in – och kollektivtrafikens tillgänglighet försämras.
Snart dras bullhållplatsen vid Mellby center in – och kollektivtrafikens tillgänglighet försämras. Bild: Henrik Williamsson

Mattias Karlsson: Fortsätt kampen för ett busstopp på Mellby center

Att busshållplatsen vid Laholms största handelsområde dras in är ett bakslag för kollektivtrafiken. Gör om och gör rätt.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Protesterna lönade sig, och bussen kommer snart inte längre att stanna vid Mellby center, vilket HP rapporterade om i torsdagens tidning.

Det innebär att den som inte har tillgång till bil inte längre kommer att kunna ta sig till eller från Laholms största handelscentrum, om man inte bor i närområdet vill säga. Med andra ord försämras tillgängligheten för kollektivtrafiken.

Det var i slutet av förra året som busslinje 225 drogs om och började gå via Söderleden längs med handelsområdet där Mellby center ligger. Därefter svänger bussen in på Mellbyvägen för att sedan ansluta till Kustvägen. I och med att man drog om busslinjen började kritiken från boende på Mellbyvägen komma om att bussarna hotade både trafiksäkerheten och miljön. Busstrafiken överklagades till länsstyrelsen men där fick de boende inget gehör.

ANNONS

Men efter att den högsta instansen Transportstyrelsen sagt sitt får busslinje 225 inte längre trafikera på Mellbyvägen i Mellbystrand. Orsaken är att det är Mellbystrands vägförening som har beslutsrätten över den aktuella vägsträckan, inte Laholms kommun. Detta trots att vägföreningen varit vilande under många år.

Givetvis måste Hallandstrafiken rätta sig efter det aktuella beslutet, och därmed dra om busslinje 225. Detta görs också från den 28 december. Men det innebär också att busshållplatsen vid Mellby center dras in. Det är däremot inte bra.

Busslinje 225 går mellan Laholms centrum och Båstads tågstation, och fungerar som en pulsåder för resenärer till och från Laholms kustområde. En av hållplatserna ligger vid Mellby center. Det är ett populärt handelscentrum i Laholms kommun, men det är inte särskilt tillgängligt för den som inte har en bil. Behovet av att kunna ta sig till och från köpcentrumet med kollektivtrafik är därför stort.

Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden Thor Gunnar Bjelland (M) är inne på samma spår.

”Om man har en busslinje till kusten ska de gå till kommunens största köpcentrum. De säger allt sunt förnuft”, säger han till HP (13/12).

Det aktuella fallet rymmer också ett annat mer övergripande problem, kommunen har inte haft någon motpart att förhandla med vad gäller ansvaret för vägarna i kustområdet på grund av vilande vägföreningar i kustområdet.

ANNONS

I och med att kommunen har tagit på sig driften av vägarna blir det märkligt att de som protesterar hänvisar vill vad en insomnade vägföreningen tidigare har beslutat, för att man vill få bort bussarna. Kontentan är att kommunen gärna får sköta ens vägar, men bara så länge som det gynnar ens egna motiv. Kommunen är alltså välkommen med sina tjänster när det passar, men några bussar på ens egen bakgata vill man inte ha. Boende utmed Mellbyvägen som vill få bort bussarna vill med andra ord äta kakan och samtidigt ha den kvar. Det är så klart inte hållbart.

Här behöver Laholms kommun agera för det allmännas bästa, och se till den större bilden. Givetvis bör kommunen sköta driften av vägarna i kustområdet, och samtidigt se till att det finns en kollektivtrafik värd namnet – med en busshållplats vid Mellby center.

En förutsättning för en framgångsrik kollektivtrafik är att den är värd sitt pris. Den får alltså inte vara för dyr. En annan viktig faktor är tillgänglighet, att den fyller ett behov.

Men kollektivtrafiken kan inte tillgodose allas behov. I stället handlar det allt som oftast om vad som är bäst för flest. Och där väger behovet av en busshållplats vid Laholms största handelscentrum tungt. Här kan man bara hålla med de kommunala företrädarna som vill fortsätta kampen för en busshållplats vid Mellby center. Det är bäst för flest.

ANNONS
ANNONS