Kommunrådet Stefan Pålsson (S) meddelade på fredagen att hans parti svänger om detaljplanen för Österskans.
Kommunrådet Stefan Pålsson (S) meddelade på fredagen att hans parti svänger om detaljplanen för Österskans. Bild: Roger Larsson

Fortsätt att kämpa för hotellet men stoppa folkomröstningen

Det finns inget i dagsläget som talar emot att bygga ett nytt hotell; omdaningen av hela Österskans är en mycket positiv utveckling av stadskärnan i Halmstad. Men att genomföra en folkomröstning om en detaljplan som sedan kan upphävas av länsstyrelsen känns inte rätt.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

På fredagen släpptes en rejäl bomb i Halmstadpolitiken. Socialdemokraterna i Halmstad vill stoppa detaljplanearbetet för Österskans och därmed också den historiska folkomröstningen i januari nästa år. Partiet säger också nej till det nya hotellet på Österskans, i alla fall det nuvarande förslaget.

Det var kommunrådet Stefan Pålsson (S) som levererade nyheten till Hallandsposten. Bakgrunden till Socialdemokraternas omsvängning handlar om en konsultrapport som kommunen har beställt för att få ytterligare synpunkter på länsstyrelsens tidigare kritik mot detaljplanen. Även om konsultrapporten inte är offentlig har Socialdemokraterna fått ta del av dess slutsats, och den går på samma linje som länsstyrelsen.

När kommunen nu, enligt Stefan Pålsson, vill beställa ytterligare en rapport för att komma fram till ”rätt” slutsats, säger S stopp och kommer i nästa vecka att lägga ett förslag i kommunstyrelsen om att stoppa detaljplanearbetet för Österskans. I stället vill partiet göra ta ett helt nytt omtag.

ANNONS

”Vi är för planerna på ett nytt hotell på Österskans, det är en rolig utveckling av kommunen. Men vi säger nej till detaljplanen”, säger Stefan Pålsson.

Skulle kommunstyrelsen gå på Socialdemokraternas förslag att stoppa detaljplanen, vilket är fullt möjligt med tanke på Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas tidigare ställningstaganden, faller också anledningen till att genomföra den historiska folkomröstningen.

På ett sätt har inte förutsättningarna för en folkomröstning ändrats, länsstyrelsens kritik har varit känd sedan länge. Vad som däremot har tillkommit är att den av kommunen beställda konsultrapporten som skulle vara en slags ”second opinion” kommit fram till samma kritik som länsstyrelsen. Förvisso är denna rapport än så länge inte offentlig och det går därmed inte ta ställning till den. Men i och med att kommunen nu vill beställa ytterligare en rapport på samma tema finns det all anledning att stanna upp, och ta en paus.

Tidigare har länsstyrelsen riktat stark kritik mot hotellplanerna som myndigheten menar är ett alltför dominerande inslag och inte är anpassad till vare sig stadsbilden eller platsens kulturvärde. Länsstyrelsen har också riktat kritik mot hotellplanerna med hänvisning till både riksintressen för friluftsliv och kulturmiljö. I sitt yttrande skrev länsstyrelsen att hotellbyggnaden skulle vara i en ”avvikande skala som är helt främmande för bebyggelse inom riksintresseområdet”.

ANNONS

Men ett riksintresse är inte hugget i sten. Givetvis ska riksintressena beaktas när man arbetar fram nya detaljplaner, men dessa intressen måste också ställas mot andra samhällsintressen, inte minst på kommunal nivå.

Den här motsättningen mellan kommunerna och länsstyrelserna har funnits under många år, inte minst vad gäller bostadsbyggandet. Ibland kan man faktiskt tala om att länsstyrelsen är ett slags statligt översitteri och kan agera bromskloss i en kommuns utveckling.

En långkörare i Laholm har varit kommunens planer på att göra det möjligt att bygga nya bostäder i Kvarteret Hästen i stadskärnan, men som länsstyrelsen har motsatt sig med hänvisning till att de nya fastigheterna skulle förändra stadsmiljön. Den frågan avgjordes slutligen av regeringen, som gick på länsstyrelsens linje.

Den tidigare vd:n för dåvarande SKL, Sveriges kommuner och landsting, Håkan Sörman, skrev 2015 en krönika där han tog upp frågan om just kommunernas svårighet att hitta lägen för nya bostäder och att länsstyrelsen ofta sätter stopp.

”Nog känns det som att det är detta som borde vara det verkliga riksintresset: att säga nej till statens hinder för lokal tillväxt och utveckling. Säg nej till nejstyrelsen”, skrev Håkan Sörman då.

Med tanke på att mer hälften av landets yta omfattas av ett riksintresse förstår man att det i många fall kan uppstå helt orimliga hinder för att bygga nytt. Det pågår också ett uppdrag på regeringsnivå med syftet att minska antalet riksintressen i landet. Detta kan man i allra högsta grad ha i åtanke med tanke på de synpunkter som Länsstyrelsen i Halland har haft på detaljplanen för Österskans.

ANNONS

Det finns i sak inget i dagsläget som talar emot att bygga ett nytt hotell. Omdaningen av hela Österskans är en mycket positiv utveckling av stadskärnan.

Därför bör också Halmstads politiker driva på för ett hotell på Österskans, men det vore klokt att på nytt se över hela processen kring detaljplanen.

Att genomföra en folkomröstning om en detaljplan som sedan kan upphävas av länsstyrelsen, känns inte som rätt ordning på saker och ting. Det inger inte något förtroende för den demokratiska processen.

Så i nuläget är jag fortfarande för ett nytt hotell på Österskans, men säger nej till en folkomröstning.

ANNONS