Bilstranden i Skummeslövsstrand och Mellbystrand kan snart vara att minne blott.
Bilstranden i Skummeslövsstrand och Mellbystrand kan snart vara att minne blott. Bild: Jonatan Gernes

Förbjuden motortrafik på Laholms stränder är det enda rätta

Politikerna i Laholm tycks vara tagna på sängen av länsstyrelsens beslut att förbjuda strandtrafiken, men så är det inte. I stället har man stuckit huvudet i sanden.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

”Vi ska självklart försöka pröva ärendet, först i mark- och miljödomstolen, och sedan i Mark- och miljööverdomstolen”.

Det säger Ove Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande i Laholm, i Hallandsposten i en kommentar till länsstyrelsens beslut att förbjuda strandtrafiken i Mellbystrand och Skummeslövsstrand från och med sommaren 2024 (HP 12/4).

Det står Laholms kommun fritt att överklaga länsstyrelsens beslut, men det finns ändå något märkligt med det hela. Frågan om motortrafiken på Laholms sandstränder är inte precis ny, och kommunen har haft många år, för att inte säga decennier, för att lösa de parkeringsproblem som uppstår när strandtrafiken förbjuds.

Men nej, det har man inte gjort. I stället har motortrafiken år efter år fortsatt, till men för både miljön och sandstränderna.

ANNONS

Motortrafik på Laholms stränder är en riktig vattendelare, och det lär finnas ett stort folkligt stöd i kommunen för strandtrafiken. Men lyfter man blicken utanför Laholms gränser förstår man att strandtrafiken är ett undantag. Det tyckte även mark- och miljödomstolen 2018 som menade att Laholms kommun ”förbjuds att främja motorfordonstrafik” på stränderna i Skummeslövsstrand och Mellbystrand, ett beslut som Mark- och miljööverdomstolen fastställde sommaren 2019.

Det är detta besked från miljööverdomstolen som ligger till grund för länsstyrelsens nya beslut. Föreningen Strandmiljö Laholm har nämligen kritiserat Laholms kommun för att man har brustit i sin tillsyn av de åtgärder som markägarna måste genomföra för att minska biltrafiken. Detta gjordes genom att föreningen skickade in en överklagan till länsstyrelsen, som nu i sin tur svart på vitt tvingar ett antal markägare att sätta upp vägbommar eller andra hinder som stoppar bilar och andra fordon från att köra ner och parkera på stränderna. Detta ska göras senast till den 30 april 2024, alltså om drygt ett år. Så årets sommar kan bli den sista sommaren med strandtrafik.

Det är ett välkommet besked. Som läget är i dag råder det i det närmaste anarki på stränderna under sommarsäsongen. Så kan det givetvis inte fortsätta. Dessutom sliter trafiken på sandstränderna och innebär en miljöfara.

ANNONS

”Hur ska vi mobilisera möjliga uppställningsplatser för de bilar och för den trafik som vill ta sig ut till stranden en varm sommardag?”, frågar sig Ove Bengtsson i HP (12/4).

Den frågan är ju självklart politikernas ansvar att besvara.

Det låter som att politikerna i Laholm är tagna på sängen av länsstyrelsens beslut, men så är det inte. I stället har man stuckit huvudet i sanden och inte agerat för att lösa bilproblematiken i Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

Motortrafik hör inte hemma på sandstränder, vare sig i Laholm eller i Sverige. Så är det bara. Punkt.

Men än lär inte sista ordet vara sagt, i alla fall inte så länge som Laholms kommun och dess politiker stretar emot och överklagar länsstyrelsens beslut. Det har man all rätt att göra, men det leder troligen bara till hela processen drar ut på tiden. För i slutändan finns bara ett vettigt avslut på detta – att strandtrafiken i Laholms kommun förbjuds.

ANNONS