Kulturhuset i Folkparken har sett sina bästa dagar.
Kulturhuset i Folkparken har sett sina bästa dagar. Bild: Mattias Karlsson

Mattias Karlsson: Folkparken lär på sikt bli bebyggd

Mark- och miljööverdomstolen upphäver Halmstads kommuns detaljplan för Folkparksområdet. Men samtidigt tycks inte den högsta instansen ha koll på läget i Folkparken.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

En ekorre skuttar i snön och klättrar raskt upp i en tall vid Folkparkens gamla boulehus. Längre bort hörs förskolebarn som leker i snön. Annars är det tystnaden som råder i det övergivna området där det förr kunde vara livat. I Galejan, Polketten och inte minst det stora Kulturhuset har tusen och åter tusentals Halmstadbor roat sig genom åren.

Men det väntas andra tider för Folkparken – så är det tänkt i alla fall. För här finns långtgående planer på att bygga mer än 200 nya bostäder. Det var i alla fall planen, men på måndagen kom beskedet att Mark- och miljööverdomstolen upphäver kommunens nya detaljplan för området. Detta för att kommunen inte tillräckligt har utrett förekomsten av fladdermöss på området. Och som det konstateras i domen är det ”förbjudet att avsiktligt döda eller förstöra fladdermöss samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser”.

ANNONS

Allt tyckes alltså vara klappat och klart för att bygga nya bostäder på Folkparksområdet. Det var bara ett sista avgörande från den högsta instansen, Mark- och miljööverdomstolen, som behövdes för att gå vidare i byggplanerna. Men de parter som har överklagat den tidigare domen från mark- och miljödomstolen vann nu över Halmstads kommun. Men var varken ökad trafik eller för höga byggnader som fällde avgörandet. Det var alltså i stället en eventuell förekomst av fladdermöss.

Domen innebär att byggprojektet nu skjuts upp, och högst troligt i flera år. Det finns dock en märklig detalj i Mark- och miljööverdomstolens dom. I domstolens inledande redogörelse om de olika parternas kompletteringar är det två klagande som menar att strandskyddet på nytt bör gälla eftersom ”ingen del av Kulturhuset finns kvar, inte ens plattan på marken”. Denna formulering är Mark- och miljööverdomstolens när den sammanfattar alla inkomna yttrandena. Men i underlaget från dessa två överklagande parter förstår man att det inte handlar om det stora kulturhuset – som ju står kvar – utan i stället om den rivna byggnaden där dansstället Galejan fanns förr.

Visserligen konstateras i domen att frågan om att upphäva strandskyddet inte påverkar domens utfall, det vill säga att kommunens detaljplan upphävs.

ANNONS

Men det är ändå märkligt att Mark- och miljööverdomstolen i sin redogörelse hänvisar till att Kulturhuset skulle vara rivet när så inte är fallet. Detta väcker en misstanke om att domstolen inte varit på plats och gjort en syn. En sådan syn verkar förvisso inte vara nödvändig men att domen innehåller en sådan här felaktighet är inte värdigt den högsta instansen, varför en rättelse bör göras.

Vad som nu händer med Folkparksområdet är för tidigt att sia om. Det lär som sagt ta lång tid innan en ny detaljplan kan vara på plats, om det ens är möjligt ifall fladdermössen har etablerat sig för gott på området. Om så är fallet kan man nästan hävda att fladdermössen har besittningsrätt – och därmed inte kan vräkas.

Men allra först behöver Halmstads kommun göra ett rejält omtag vad gäller förekomsten av fladdermöss innan man går vidare i planprocessen. Oavsett utgången av fladdermusutredningen lär det på sikt bli nya bostäder i Folkparken, för det är ett byggprojekt som på samma gång både förtätar och utvecklar Halmstad. Men Halmstads utveckling måste givetvis ske i samklang med både de natur- och kulturvärden som finns i staden.

Till sist är Mark- och miljööverdomstolen välkommen till Folkparken i Halmstad för en närmare titt på Kulturhuset – som står kvar.

ANNONS
ANNONS