Högerledare. Nu är det dags för högerblocket att bli liberalt.
Högerledare. Nu är det dags för högerblocket att bli liberalt. Bild: Fredrik Persson/TT

Fem reformer för en ny högerregering

Om liberala partier ska samarbeta med Sverigedemokraterna, bör det göras för att driva igenom liberala reformer. Sverige behöver mer liberalism i ekonomin, skolan, demokratin, bostadsmarknaden och elproduktionen.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Fredag den 15 juli presenterades den första delen av Sverigedemokraternas vitbok om partiets mörka historia. Där slås det fast att minst en tredjedel av personerna som grundade SD år 1988 har en koppling till nazistiska rörelser.

Under 2021 började Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna publicera debattartiklar tillsammans med Sverigedemokraterna i samband med de stora tv-debatterna, men utspelen var inte liberala. Förslagen handlade om minskad invandring och rättsosäker rättspolitik i form av visitationszoner, familjeavlyssning och anonyma vittnen.

Det är lätt att se sig själv som god och tänka att allt blir bra om bara de inkompetenta Socialdemokraterna försvinner från makten. Men den som driver illiberal politik är inte längre liberal. Det finns ingen anledning för liberala partier att samarbeta med SD om det inte ger liberala reformer.

ANNONS

I stället för att signalera hårdhet, borde partierna med liberala ideologier, som Moderaterna och Liberalerna, driva på för liberala reformer. Nedan följer fem förslag på vad reformerna skulle kunna innehålla.

Skattereform

Först och främst behövs en bred skattereform. Huvudfokuset i en sådan reform bör vara att sänka skatten på arbete. Att göra det mer lönsamt att arbeta är både rättvist och ett effektivt verktyg för att minska utanförskapet. En sänkt skatt på arbete kan finansieras genom att banta staten, göra skattesystemet mer enhetligt och ta bort undantag från miljöskatter.

Jämlikhetsreform

För det andra är Sverige i behov av en jämlikhetsreform i skolan. I söndags publicerade DN en intervju med tre framträdande unga moderater, som betonade vikten av att skolor ska konkurrera genom kunskapsförmedlingens kvalitet, inte genom elevsammansättning eller önskebetyg (DN 17/7). En ny högerregering måste inse att den gamla generationens bebis, friskolereformen, behöver ny vägledning för att hamna rätt.

Grundlagsreform

För det tredje är det dags för en grundlagsreform. Adam Danieli och Frida Jansson på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro har tagit fram femton goda förslag på hur Sverige kan få en liberalare demokrati. Bland annat handlar det om rätten att få myndighetsbeslut prövade i skälig tid och ett stärkt skydd mot diskriminering, förnedrande behandling och offentliga intrång i privatlivet.

ANNONS

Bostadsreform

För det fjärde krävs en bostadsreform. Hyresregleringen gynnar välbärgade innerstadsbor med billiga hyreskontrakt, på bekostnad av unga och nyanlända som får stå ut med extrema kötider och dyra andrahandskontrakt. En ny högerregering bör göra det Januaripartierna misslyckades med – införa fri hyressättning i nyproduktion.

Energireform

För det femte behövs slutligen en energireform. Näringslivets gröna omställning kräver enorma mängder grön el. Att följa upp Miljöpartiets vindkraftssubventioner med nya kärnkraftssubventioner är fel väg att gå. Ett bättre alternativ är en framtidsoptimistisk och innovationsdriven energipolitik som tar bort onödiga hinder mot all fossilfri elproduktion.

Sverige är i stort behov av liberala reformer för ekonomin, skolan, demokratin, bostadsmarknaden och elproduktionen. Om liberala partier ska samarbeta med ett parti som grundades av nazister för 34 år sedan, bör det göras för att driva igenom liberala reformer. Annars kan de lika gärna låta bli.

ANNONS