När Fehmarn Bält-bron öppnas 2029 kommer transporterna över Öresundsbron att öka.
När Fehmarn Bält-bron öppnas 2029 kommer transporterna över Öresundsbron att öka. Bild: Johan Nilsson/TT

Fehmarn Bält-tunneln ökar trycket på Öresundsregionen

2029 förväntas den nya fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland vara klar via Fehmarn Bält. Bygget pågår för fullt sedan 2022.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Det var år 2000 som Öresundsbron invigdes under festliga former. De protester som fanns före och under byggandet har trubbats av och numera är förbindelsen accepterad av de flesta som en naturlig del i infrastrukturen. Bron med sin tunnel trafikeras flitigt och tågen rullar trots ihållande reserestriktioner i passagen mellan Sverige och Danmark och tvärtom.

2029 förväntas också den nya fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland vara klar via Fehmarn Bält. Bygget pågår för fullt sedan 2022. Det lär bli 17,6 kilometer så kallad sänktunnel för fordonstrafik och järnväg. Totalt blir förbindelsen 19 kilometer lång och får ungefär samma sträckning som färjelinjen Rødby–Puttgarden. Det är ingen vild gissning att trafiken kommer att öka söderifrån via Tyskland och Fehrman bält. Risken är tyvärr att den ökade frekvensen riskerar att proppa igen de befintliga förbindelserna mellan Danmark och Sverige om inte länderna agerar tillsammans.

ANNONS

Det är alltså viktigt att Sverige på central nivå inser i god tid före den nya förbindelsen via Fehmarn Bält öppnas att transporterna över Öresund kommer att öka. På skånsk och möjligen västsvensk regional nivå har det länge talats om behovet av en ny fast förbindelse till Danmark och då mellan Helsingborg och Helsingör. Kommande flaskhalsar måste byggas bort. Lokala politiker ser helst att bygget av den nya förbindelsen får klartecken och att inte besluten dröjer, vilket då försenar projektet.

Visionen om en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör väcker säkert tvivel hos skeptikerna. Faktum är dock att Öresundsregionen spelar en betydande roll för utvecklingen i hela södra och västra Sverige. Det är inte bara Malmö och Köpenhamn som gynnas av den ökande rörligheten över Öresund.

Sedan färjeförbindelsen mellan Halmstad och Grenå kunde ”ånga-i-gång” efter pandemiåren har det märkts en tydlig ökning av framför allt inresande danskar. Förbindelser för fordon och tåg till och från Sjælland behövs för en gynnsam tillväxt och därmed utveckling av turismen och välfärden. Men förbindelsen till och från Jylland är också viktig, och då med färja från Halmstads hamn.

En ny transportmöjlighet över Öresund förväntas sjösättas mellan Helsingborg och Helsingör. Svenska Trafikverket och Danska Vejdirektoratet och Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har tillsammans utrett möjligheterna för en ny fast förbindelse. Utredningen blev klar i januari 2021. ”En fast förbindelse för persontåg och vägtrafik i tunnlar knyter ihop Helsingborg och Helsingör. Persontågsförbindelsen knyter samman två centrum med direkttåg och skapar ökad tillgänglighet till Köpenhamn och kontinenten”. Detta enligt ”HH-gruppen” och ”Greater Copenhagen”, samarbetet som kopplar samman Skåne och Halland med Region Sjælland och Region Hovedstaden.

ANNONS

Det behövs satsningar på infrastruktur och rörlighet för en gynnsam utveckling i hela Öresundsregionen. Den förväntade ökningen av transporter söderifrån från Fehmarn Bält-sundet får inte stoppas upp. Och nödvändiga beslut måste tas utan dröjsmål.

ANNONS