På 18 av de statliga vägsträckorna i Halland finns det fartkameror.
På 18 av de statliga vägsträckorna i Halland finns det fartkameror. Bild: Jonatan Gernes

Fartdårar och landsvägssniglar tvingas att samsas i trafiken

Vid årsskiftet fanns det över 1 700 A-traktorer i Halland vilket innebär en rejäl ökning under de senaste tio åren. Flest A-traktorer per invånare rullar det i Hylte och Laholms kommuner.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Fler och fler fartkameror installeras utmed våra större vägar. Att inte respektera trafikens ”RoboCop” kan bli en dyrbar historia. Detta gäller förstås även trafikpolisens kontroller. Men de automatiska fartkamerorna ATK (polisens sektion för automatisk trafiksäkerhetskontroll) står där vid vägkanten i ur och skur, dag och natt, och de tar en bild på dig om du som förare kör för fort. På 18 statliga vägsträckor i Halland finns det ”RoboCops”.

Det är i och för sig en viktig uppgift att ”sätta dit” fortkörare, men den stora samhällsvinsten är de liv som räddas tack vare generellt sänkta hastigheter. Drygt 60 procent av de som registreras av fartkamerorna slipper dock undan böter av olika tekniska skäl, men det är viktigt med lägre hastigheter totalt sett, för trafiksäkerhetens skull och inte minst för att minska koldioxidutsläppen.

ANNONS

Under 2022 var det tre fartkameror i Halland som registrerade fler än 700 fortkörare vilka gick att identifiera och bötfälla. Det gäller sträckorna Hyltebruk-länsgränsen, Trönninge-Eldsberga och Halmstad-Oskarström. Även på sträckan Tofta-Simlångsdalen registrerades nästan 700 fartöverträdelser.

Förändringar sker i trafiken på gott och ont. Vid årsskiftet fanns det över 1 700 A-traktorer i Halland vilket innebär en rejäl ökning under de senaste tio åren. Flest A-traktorer per invånare rullar det i Hylte och Laholms kommuner.

Trots den låga tillåtna farten för en A-traktor, max 30 kilometer i timmen, och ett antal nya lagar grundat på säkerhet är det förarna som måste ta sitt ansvar. Om en A-traktor körs lagligt, rätt utrustad, och under 30 kilometer per timme kan föraren pusta ut och inte vara rädd för att bli registrerad av en fartkamera.

Regeringen kräver från 31 augusti även bilbälte för den som färdas i en A-traktor. Det blir samtidigt förbjudet att sitta mer än en person per passagerarplats. Men viktigt är förstås också att de vanliga biltrafikanterna som tvingas samsas med de långsamtgående fordonen också visar hänsyn. Skillnaden i fart kan vara stor.

Gemensamt för alla förare av bilar, lastbilar, traktorer och A-traktorer är kravet att respektera den nolltolerans som gäller för narkotika. Sedan halvårsskiftet kan vissa narkotiska preparat tillåtas i medicinskt syfte, men ”patienter som inte är följsamma till ordinationer kan inte sägas vara säkra i trafiken”, enligt chefsläkaren på Vägverket. Även i dessa fall krävs det alltså gott omdöme av föraren.

ANNONS

Alkohol i trafiken är dessvärre fortfarande ett stort problem. Cirka 12 500 personer kör varje dygn rattfulla i Sverige, enligt Trafikverket. I riket under första halvåret 2023 är det en mindre ökning av antalet döda i trafiken jämfört med de tre senaste åren. Totalt 101 trafikanter. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har cirka 20 procent alkohol i kroppen.

Även att köra elsparkcykel ovarsamt och kanske under påverkan av alkohol utgör en trafikfara och kan numera bestraffas med böter eller indraget körkort. Risken att möta en rattfull förare på vägarna eller till och med på gång- och cykelbanorna är alltså alldeles för stor.

ANNONS