EU-kommissionens ordförande håller tal i Strasbourg.
EU-kommissionens ordförande håller tal i Strasbourg. Bild: Jean-Francois Badias

EU ska lösa problem

Den Europeiska unionen ska inte skapa problem utan måste driva den politik medborgarna efterfrågar.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

På onsdagen (12/9) höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga, och för honom personligen sista, ”State of the Union”-tal i Strasbourg. Syftet med dessa tal är att reflektera över det europeiska samarbetet, blicka framåt och staka ut en riktning för EU.

I Sverige handlar den politiska debatten knappt om något annat än regeringsbildningen. Det är lätt att glömma bort att svensk politik inte bara styrs av regeringen och riksdagen, utan också av Europaparlamentet och den Europeiska kommissionen. Den som är intresserad av EU och Sveriges framtid gör gott i att lyssna på Junckers framtidsspaningar och uppmaningar.

Juncker har både bra och dåliga idéer för unionens framtid. Under sitt tal lade han stor vikt vid några av Europas ödesfrågor. Migrationen är en av dessa.

ANNONS

I våras enades EU om en plan för att stoppa den illegala migrationen till Europa, och i stället öppna upp för lagliga och säkra vägar att söka asyl. I sitt tal föreslog Juncker en rejäl förstärkning av EU:s yttre gränser med 10 000 nya gränsvakter.

Juncker vill också se ett fördjupat samarbete med den afrikanska kontinenten, som har en mycket hög befolkningstillväxt. Genom handel, investeringar och student- och forskarutbyten vill Juncker bidra till en positiv ekonomisk utveckling. Ett framtidsinriktat Europa måste vara berett att bistå sina grannar.

Men talet innehöll också uppmaningar och idéer som är skadliga för det europeiska samarbetet. Att ersätta konsensusbeslut med kvalificerad majoritet är ett särskilt dåligt påfund. Det gäller specifikt på skatteområdet. I praktiken kan det innebära att svenska medborgare tvingas betala skatter som den svenska regeringen och riksdagen motsätter sig.

Ett annat område där samarbete vuxit till överstatlighet är socialpolitiken. Juncker vill gå vidare med den ”sociala pelaren” som EU:s arbetsmarknadsministrar godkände under ett toppmöte i Göteborg i fjol. Det betyder att makten över socialförsäkringar och arbetsmarknadspolitik kan flytta från de nationella parlamenten till EU-nivå.

Jean-Claude Juncker sa i sitt tal att han vill att vi ska stå upp för EU. Då behövs en insikt om att unionen måste driva den politik medborgarna efterfrågar.

ANNONS

Människor vill se lösningar på gemensamma utmaningar. Harmoniserad socialpolitik och EU-skatter riskerar dock enbart att skapa nya problem.

Karin Pihl
Karin Pihl
ANNONS