Stefan Pålsson vädjade förgäves till den oppositionen att enas om fördelningen av viceposterna i nämnderna.
Stefan Pålsson vädjade förgäves till den oppositionen att enas om fördelningen av viceposterna i nämnderna. Bild: Roger Larsson

Ett politiskt spel som försvagar oppositionen

Det som händer inne i en fullmäktigesal när ledamöterna lägger sina röster kan inte kallas för något annat än demokrati. Ändå är det illa att styret lagt sig i hur oppositionens poster ska fördelas.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Sedan valet till kommunfullmäktige i Halmstad den 11 september har en ny kommunstyrelse valts och sex kommunråd utsetts. Och inte minst har ett nytt styre formerats med Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, tre partier som har majoritet i kommunfullmäktige.

På torsdagen var det dags för nästa viktiga hållplats, att tillsätta de kommunala nämnderna och bolagsstyrelserna. Det kom att bli en infekterad historia som präglades av anklagelser om odemokratiska metoder och beskyllningar om svek.

Som Hallandsposten har rapporterat handlade striden om hur oppositionens poster som vice ordförande i nämnderna och bolagsstyrelserna skulle fördelas.

Det bär nästan emot att redogöra för hur det hela gick till, för det var på ett sätt inte värdigt jämfört med hur det brukar gå till, det vill säga att det politiska styret inte ska lägga sig hur oppositionen formeras. Men så blev det denna gång. Förvisso klargjorde kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S) för att hans parti avstod från att rösta i de aktuella personvalen.

ANNONS

Striden om oppositionens viceposter stod mellan den politiska grupperingen bestående av Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet på ena sidan samt Sverigedemokraterna på den andra.

In i det sista vädjade Stefan Pålsson (S) till den samlade oppositionen att komma överens om att fördela posterna efter valresultatet. Men det förslaget fick inget gehör.

”Vad är det du tror ska hända Stefan, som inte har hänt hittills?”, undrade Miljöpartiets Amina Boulaabi från talarstolen.

Därefter vann Sverigedemokraterna sitt första slag när man knep posten som andre vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, en post som även Amina Boulaabi var nominerad till. Och så fortsatte fullmäktigemötet till långt fram mot den sena kvällen, med en rad omröstningar i personvalen.

Det var något motsägelsefullt att Stefan Pålsson vände sig till oppositionen när han kunde ha bett partierna i hans eget styre att lägga ner sina röster. Det hade ju varit mer rimligt. Å andra sidan har både Moderaternas Anna Fallkvist och Kristdemokraternas Ella Kardemark gjort det tydligt i HP att deras partikamrater var fria att rösta efter eget huvud (21/11).

Det var detta som fällde avgörandet, att flera ledamöter från det politiska styret gick emot den praxis som säger att man inte ska lägga sig i hur oppositionen fördelar sina poster. Resultatet lät inte heller att vänta på sig – det vill säga storslam för Sverigedemokraterna.

ANNONS

Omröstningar i personval hålls slutna. Varje ledamot har rätten att rösta precis som den vill, och utan repressalier. Eftersom det politiska styret har majoritet i fullmäktige så knep man alla ordförandeposter samt posterna som förste vice ordförande i de större nämnderna. Dessa val genomfördes med acklamation. Striden kom i stället att stå om de poster som vice ordförande som tilldelas oppositionen.

Trots att SD är mindre än den största oppositionsgrupperingen med C, V, L och MP, vann partiet ändå alla omröstningar man ställde upp i. Tack vare ledamöter från det politiska styret.

Det som händer inne i en fullmäktigesal när ledamöterna lägger sina röster kan inte kallas för något annat än demokrati. Varje ledamot är fri att rösta efter sitt eget huvud.

Ändå är det illa att styret, och då högst troligt M- och KD-ledamöter, har lagt sig i hur oppositionens poster ska fördelas. En tolkning av detta är att Moderaterna och Kristdemokraternas stärker sina band till Sverigedemokraterna, vilket också medför att oppositionen försvagas. Det är på ett sätt ett smutsigt politiskt spel, och det ser inte bra ut inför väljarna.

För att parafrasera ett känt uttryck, att utse ledamöter i de kommunala nämnderna är som korv, folk bör inte känna till hur det går till.

ANNONS
ANNONS