Människan i maskinen. Chat GPT kan generera avancerade texter.
Människan i maskinen. Chat GPT kan generera avancerade texter. Bild: Jonas Lindstedt

Eleven ska vara i centrum i utbildningen – inte AI

De utmaningar som följer av Chat GPT blottlägger ett allvarligt problem, nämligen att höga betyg kan vara viktigare än riktig kunskap och bildning.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

I höstas tog den världen med storm, Chat GPT, textroboten som kan skapa texter utifrån specifika frågor och önskemål. Det som överraskade var dels det avancerade språket i de genererade texterna, dels hur snabbt roboten svarade.

Detta visar hur snabbt utvecklingen går för tillfället med artificiell intelligens, AI, vilket kommer att få en stor påverkan på våra liv. Arbetsuppgifter som tidigare varit helt förbehållna mänsklig insats kan komma att ersättas av olika former av AI.

Ganska omgående uppmärksammades att Chat GPT kan generera texter som kan användas av elever och studenter vid hemuppgifter eller hemtentor. AI-fusk helt enkelt. Under våren har det också rapporterats om flera fall av AI-fusk från bland annat Göteborgs, Uppsala och Karlstads universitet.

ANNONS

Från Halmstad finns det ännu inga kända fall av fusk med Chat GPT, men på skolor och högskolan är man väl medvetna om utmaningarna, vilket HP rapporterar om.

På till exempel Aspero idrottsgymnasium har undervisningen blivit mer klassrumsstyrd och sedan tidigare har man också minskat på inlämningsuppgifterna för att motverkar att det klipps och klistras, berättar Anders Brogren, lärare i samhällskunskap för HP.

På Högskolan i Halmstad arbetar man sedan i början av året med rättssäker examination, och där AI är en viktig del. Men trots riskerna för AI-fusk har hemtentorna inte slopats på högskolan.

”Vi inom akademin följer detta noga men vi ska samtidigt inte förändra vår verksamhet enbart utifrån AI:s utveckling utan i stället undersöka hur vi kan användas oss av AI på ett konstruktivt sätt”, säger Jeanette Sjöberg, föreståndare på Högskolepedagogiskt centrum vid Högskolan i Halmstad.

Här sätter Jeanette Sjöberg fingret på något viktigt. Även om det finns mycket som kan uppfattas som hotfullt med ny teknik så ska den i grunden välkomnas. Det är med tekniska framsteg som utvecklingen har gått framåt, och människan på många sätt har fått ett bättre liv.

På samma sätt är det med den nya AI-tekniken. Det finns risker med den nya tekniken men troligen är fördelarna långt fler än nackdelarna. Det handlar om att lära sig den nya tekniken och utnyttja den på bästa sätt.

ANNONS

Fusk ska givetvis inte löna sig, och här måste både skolor och den högre utbildningen vara på sin vakt inför den nya tekniken. En alltmer avancerad AI väcker också nya frågor. Vad är själva syftet med skolan och den högre utbildningen? Att lära sig kunskap och att utvecklas som människa är några viktiga svar. En textrobot som Chat GPT kan i det här sammanhanget vara en medhjälpare på vägen till de målen men den får i sig aldrig vara huvudpersonen i en elevs eller students utveckling.

Den kanske allra största utmaningen som Chat GPT blottlägger är att höga betyg kan vara viktigare än riktig kunskap och bildning. Av detta följer att det kan finnas en drivkraft att fuska. Därför ligger det i både individens och hela samhällets intresse att det är den enskilda elevens strävan att tillgodose sig kunskap och bildning som ska främjas.

För kännedom så har denna ledare skrivits helt av undertecknad men med underlag från tidningsartiklar på nätet, forskningsunderlag samt konsultation av Chat GPT. Jag låter ändå den artificiella intelligensen få det sista ordet i denna ledare med detta knastertorra råd:

”Kom ihåg att även om Chat GPT kan vara en användbar resurs för att generera idéer och perspektiv, är det viktigt att alltid använda kritiskt tänkande och bedöma de genererade svaren.”

ANNONS
ANNONS