Svensk. Men Sveriges integrations- och migrationsminister Anders Ygeman hade lika gärna kunnat vara född utanför Norden.
Svensk. Men Sveriges integrations- och migrationsminister Anders Ygeman hade lika gärna kunnat vara född utanför Norden. Bild: Paul Wennerholm/TT

Du hade kunnat vara utomnordisk, Anders Ygeman

Sverige borde inte sätta upp mål om att max hälften i utsatta områden ska ha utomnordiskt ursprung. Istället behövs en människosyn som bygger på en förståelse om att människor inte kan hjälpa var de är födda.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

”Jag tror att det är dåligt att ha områden där majoriteten har utomnordiskt ursprung.”

Så sa Sveriges integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) i en intervju under söndagen (DN 31/7). Inspirationen till förslaget kommer från Danmark, där de har satt som mål att inget bostadsområde ska ha över 30 procent med icke-västlig bakgrund.

Om Ygeman ska tolkas välvilligt, har han rätt i att integration går lättare om människor med olika bakgrund blandas med varandra. Det finns också en poäng i att tydliggöra kriterierna för vad som är ett utsatt område. Förslag om att kvotera områden efter etnicitet är dock både orättvist, ineffektivt och avhumaniserande.

ANNONS

Människor kan inte hjälpa var de är födda. Ingen har förtjänat att födas i ett tryggt och rikt land som Sverige. Det är ren och skär tur, livets lotteri.

Därför är det i grunden orättvist att stoppa en människa från att passera de landsgränser som vi har hittat på, speciellt om människan har fått ett jobb på andra sidan gränsen. I realiteten kan en välfärdsstat som Sverige så klart inte ta emot hur många som helst på samma gång. Faktum kvarstår dock att varje människa som stoppas från att komma in i Sverige är orättvist behandlad.

Att de som redan bor i Sverige ska behandlas olika baserat på deras etnisk bakgrund är ännu mer underligt. Jag vill inte leva i ett samhälle där människor tvingas flytta på grund av var de, eller deras föräldrar, är födda. Bostadssegregationen måste motverkas på andra sätt.

Det finns många bra förslag på hur segregationen skulle kunna motverkas. Exempelvis behövs blandad bebyggelse, en jämlik kunskapsskola och en rörlig arbetsmarknad som tar människor ut ur utanförskap.

Att ställa upp statliga riktlinjer för andelen människor med ”utomnordiskt ursprung” är inte ett bra förslag. Reformförslagets baksidor blir tydliga när Anders Ygeman får förtydligande frågor i söndagens intervju. På frågan om var människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska bo, om de inte får bo kvar i utsatta områden, svarar han:

ANNONS

”I alla städer som har utsatta områden, så finns det väl tjugo områden som inte är utsatta. Varför ska en nyanländ bo i just det utsatta området?”

Det är en relevant fråga. Kan det möjligtvis ha att göra med att nyanlända och arbetslösa tenderar att hamna i områden med billiga bostäder och att utanförskapet i dessa områden föder kriminalitet?

Under miljonprogrammet på 60-talet och 70-talet byggde Socialdemokraterna en miljon billiga bostäder i specifika områden. Det har fått till följd att människor som inte har så mycket pengar har samlats i dessa miljonprogramsområden.

Nu föreslår alltså den socialdemokratiska integrations- och migrationsministern att bostadssegregationen som miljonprogrammet har medfört, ska lösas med att max hälften av de som bor i utsatta bostadsområden ska ha härkomst från länder utanför Norden. Det är social ingenjörskonst när den är som allra sämst.

Vidare är det minst sagt avhumaniserande att kategorisera människor efter etnisk bakgrund, i stället för att se dem som individer. Att inte se värdet hos den enskilda människan är ett av de största problemen med socialdemokratin som ideologi.

Anders Ygemans uttalande väcker stora frågor om Socialdemokraternas människosyn. Om ett högerparti föreslog att kvotera bostadsområden efter etnisk härkomst, är det inte otänkbart att den socialdemokratiska kommunikationsapparaten hade använt ord som ”brunhögern” när de kommenterade utspelet. Främlingsfientlig politik, som ger olika villkor för människor baserat på etnicitet, blir inte bättre om den kommer från vänstern.

ANNONS

I stället för att försöka locka tillbaka SD-väljare genom hårdhetssignalering, borde Sveriges integrations- och migrationsminister lyssna på riksbankschef Stefan Ingves sommarprat. I avslutningen på sitt sommarprat från den 24 juli säger Ingves:

"Jag fick chansen, och tog den. Alla bör få samma chans. Så öppna era hjärtan. Slutenhet gagnar ingen."

En sådan öppen och framtidsoptimistisk människosyn behövs även inom politiken. Det är ovärdigt att låta människor med ”utomnordiskt ursprung” bli bortsorterade byggklossar i ett socialdemokratiskt byggsystem. Alla människor är värdefulla.

Svenska politiker behöver påminna sig själva om att det är ren tur att de har fått växa upp i ett tryggt och rikt land som Sverige. Du hade också kunnat vara utomnordisk, Anders Ygeman.

ANNONS