Det politiska styret Ansvar för Halmstad vid livräddartornet i Tylösand. Från vänster Stefan Pålsson (S), Ella Kardemark (KD), Anna Fallkvist (M) och Urszula Hansson (S).
Det politiska styret Ansvar för Halmstad vid livräddartornet i Tylösand. Från vänster Stefan Pålsson (S), Ella Kardemark (KD), Anna Fallkvist (M) och Urszula Hansson (S). Bild: Mattias Karlsson

Mattias Karlsson: Drömmen om Halmstad som sommarstad – är sann

Ett samlat grepp om Tylösands utveckling är ett lyft för hela kommunen. Lägger man till det som händer inne i city börjar Halmstad bli en allt mer intressant destination.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Drömmen om ett kallbadhus i Halmstad är – inte sann. I alla fall inte i Tylösand. Trots starka politiska påtryckningar är det starka strömmar och naturvärden som sätter stopp för flera års diskussioner och utredningar om ett kallbadhus på ett av Halmstads starkaste besöksmål.

Men Halmstadborna ska inte hänga läpp för det, det finns en rad andra kvaliteter i Tylösand.

Men destinationen behöver både vårdas och utvecklas, och det vill det politiska styret Ansvar för Halmstad göra genom en så kallad strukturplan för området.

Så kan man sammanfatta den pressträff som S, M och KD hade kallat till på fredagen. På plats i Tylösand närvarade styrets fyrklöver, Stefan Pålsson (S), Urszula Hansson (S), Anna Fallkvist (M) och Ella Kardemark (KD).

ANNONS

Man började med det dystra beskedet först, det blir inget kallbadhus i Tylösand. Det är resultatet av flera års utredningar inom kommunen.

”Tjänstepersonerna har landat i och gjort bedömningar att med gällande lagstiftning och med rådande förutsättningar i Tylösand så går det inte att bygga något kallbadhus”, sa Stefan Pålsson inledningsvis. Framför allt är det naturvärden och starka strömmar som sätter stopp.

För den som älskar kallbad står nu hoppet till att det kan byggas ett badhus på Östra stranden, vilket är en fråga som ska utredas vidare inom kommunen.

Men Tylösand är så mycket mer än ett eventuellt framtida kallbadhus, och som Pålsson konstaterade, vill man från styrets sida arbeta vidare och utveckla kommunens stränder.

”Vi ser det som en otroligt viktig del av att levandegöra vår stad och vara en attraktiv plats för alla människor, inte minst för unga människor.”

Därför har man inom kommunen arbetat fram en så kallad strukturplan för Tylösand, som kan sägas vara en politisk vision för området, och som i stort följer de intentioner som finns i översiktsplanen. Som Stefan Pålsson beskrev det har Tylösand historiskt vuxit fram pö om pö men man har aldrig tagit ett helhetsgrepp och där man från kommunens sida inför varje sommarsäsong haft desperation och velat göra något nytt i området.

ANNONS

”Det är inte så vi ska utveckla vår mest attraktiva plats, vår kronjuvel, i vår besöksnäring”, sa han.

Ett första steg i att få grepp om Tylösands utveckling är att peka ut fem noder med olika tydliga karaktärer. Dessa fem noder är kosmopolitiska Hotell Tylösand, vardagliga Svärjarehålan, livliga Södra strandentrén med livräddartornet, familjära Norra strandentrén samt lugna Tjuvahålan. Genom dessa noder får man en bättre tydlighet över utvecklingen i området; i dag är det till exempel inte helt lätt för nya besökare att hitta vart man ska i Tylösand.

”Tylösand är otroligt viktig för Halmstad som destination. Vi kan inte bara leva på gamla meriter utan vi behöver också aktivt utveckla den här destinationsplatsen för att den ska behålla sin attraktivitet”, sa Ella Kardemark.

Även om den kommande strukturplanen sträcker sig ända fram 2050 finns det några närliggande satsningar som värda att lyfta fram, som till exempel ny strandpromenad, en ny lekplats vid livräddartornet samt en ny brygga vid Tjuvahålan.

Ett samlat grepp om Tylösands utveckling är ett lyft för hela kommunen. Lägger man till det som händer inne i city med bland annat den pågående ombyggnaden av Lilla torg, satsningar på fler uteställen samt den kommande omdaningen av Stora torg, börjar Halmstad bli en allt mer intressant destination för både Halmstadbor och utomstående. Detta är en viktig utveckling av stadskärnan för att vända den negativa trenden med en citydöd breder ut sig. Men här gäller det också att lyfta fram de bästa av kommunens olika delar.

ANNONS

Kommunens kust tillsammans med stadskärnan utgör en helhet. Tylösand och city är två viktiga sidor av Halmstad. Tillsammans är ingenting större än det här. Drömmen om Halmstad som sommarstad – är sann.

ANNONS