Det är köerna som är problemet, inte de privata vårdförsäkringarna vilket DN:s journalister och socialminister Lena Hallengren (S) påstår.
Det är köerna som är problemet, inte de privata vårdförsäkringarna vilket DN:s journalister och socialminister Lena Hallengren (S) påstår. Bild: Janerik Henriksson/TT

DN blundar för det verkliga vårdproblemet

Eftersom Sverige har väldigt långa köer har människor börjat köpa sjukvårdsförsäkringar.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS

En växande grupp misstror etablerade medier. I huvudsak har de fel. Naturligtvis sker publicistiska snedsteg. Normalt görs då en rättelse.

Men om felen får stor spridning bör medierna ta kollektivt ansvar att tala om hur det egentligen förhåller sig. Annars riskerar vi dels en situation där många människor genom mediernas övertramp går runt och tror på något som inte stämmer, dels att människor när de längre fram får veta att det är falskt – sanningen har ju en tendens att hinna ikapp oss – tappar förtroendet för media. I stället för att då uppfatta den felaktiga publiceringen som ett olycksfall i arbetet kan man komma att tro på konspirationsteorier om mediernas dolda agendor.

ANNONS

När Dagens Nyheter för en vecka sedan (16/12) publicerade en stort uppslagen text om att privata vårdföretag låter försäkringspatienter gå före i kön hakade många på. Politiker reagerade i högt tonläge.

Vad DN gjort är att de ringt ett antal vårdgivare och utgett sig för att vara presumtiva patienter. Flera av dessa svarar då att det går fortare att få vård om man har en sjukvårdsförsäkring. Men detta handlar om planerad vård. Regionerna köper vård – ofta en viss mängd, exempelvis tio höftledsoperationer per vecka – av en privat vårdgivare, och fördelar dessa operationer till patienter.

Privata vårdgivare kan dessutom sälja vård till andra. Vårdgarantin, och köerna, är emellertid regionernas ansvar. Eftersom Sverige har väldigt långa köer – regionerna är ineffektiva sjukvårdsadministratörer – har människor börjat köpa sjukvårdsförsäkringar.

Socialminister Lena Hallengren är en av många som reagerat på DN:s artikel. I Aktuellt (SVT 18/12) meddelade Hallengren att hon kommer föreslå en lag som omöjliggör för vårdmottagningar som säljer vård till regionerna att också sälja vård till försäkringspatienter. Istället för att försöka bota sjukdomen, att regionerna är dåliga på att tillgodose människors vårdbehov inom rimlig tid, ger hon sig på symptomet.

Men alltsammans bygger alltså på några telefonsamtal till enskilda mottagningar. Och det är inte första gången Dagens Nyheter trampar i klaveret i välfärdsbevakningen: den så kallade Caremaskandalen visade sig ju i efterhand vara en journalistisk skandal.

ANNONS

Politiker detaljstyr den svenska vården – och det går inte särskilt bra för dem. Under Lena Hallengrens tid som socialminister har vårdköerna bara blivit längre. Den enkla frågan ”varför” skulle vara en intressant journalistisk ingång.

Svend Dahl
Svend Dahl
ANNONS