Barbara Bergström, grundare av Internationella engelska skolan.
Barbara Bergström, grundare av Internationella engelska skolan. Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT

Detta är vad Barbara Bergström inte berättar om

För Barbara Bergström handlar det i första hand om att fylla klassrummen med en elev till den sista skolbänken. Där skapas vinsten.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Vart jag än vände blicken såg jag bara fina och välorganiserade skolor. Så kan man sammanfatta den debattartikel som DN Kultur publicerade häromdagen, skriven av Barbara Bergström, grundare av skolkoncernen Internationella engelska skolan. Bergström skriver inledningsvis att hon i början av hösten besökte ett antal av koncernens grundskolor, och hon har bara gott att säga om skolorna.

Debattartikeln tycks ha ett dubbelt syfte, dels att lyfta fram förträffligheten i de egna skolorna, dels att bemöta den massiva kritik som dagens marknadsstyrda skola har fått under det senaste året.

Men det finns mycket annat som Barbara Bergström inte berättar om. Internationella engelska skolan är ett aktiebolag, vars främsta syfte är att leverera vinst till ägarna. Och vinst uppstår genom att intäkterna överstiger utgifter. En stor utgift för en skola är personal, det vill säga lärare. Genomgående för aktiebolagsdrivna skolor är följaktligen att de har en lägre lärartäthet, det gäller inte minst för Engelska skolan.

ANNONS

Engelska skolan har också fler elever med välutbildade föräldrar, vilket leder till att undervisningen kan bedrivas mer effektivt, särskilt som koncernen genomgående har stora skolenheter. Dessutom etableras skolorna i områden där det finns ett stort elevunderlag.

Summa summarum, Internationella engelska skolan plockar russinen ur skolkakan. Det är inte att förvånas över, målet för ett aktiebolag är att maximera sin vinst.

För Barbara Bergström handlar det i första hand om att fylla klassrummen med en elev till den sista skolbänken. Det är så Engelska skolan kan skapa vinster till sina ägare. Jag vill i stället att varje elev, oavsett social bakgrund, ska ges lika möjligheter till en bra skolgång.

Så är det inte i dag när friskolor tillåts dela ut vinster till sina ägare och dränera de kommunala skolorna på resurser.

ANNONS