Den undermåliga hanteringen av gymnasielagen är ett tecken på att Socialdemokraterna tappat förmågan att regera.
Den undermåliga hanteringen av gymnasielagen är ett tecken på att Socialdemokraterna tappat förmågan att regera. Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Den tappade förmågan

LEDARE 12/7. Amnesticirkusen snurrar vidare. Efter att gymnasielagen sågats av den ena instansen efter den andra sätter nu också Migrationsdomstolen i Malmö ned foten.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
LocationSverige||

Ordning och reda i asylpolitiken, lyder Socialdemokraternas devis. Men de lever inte som de lär, utan levererar den raka motsatsen. Den senaste påminnelsen om det kom i fredags från Migrationsdomstolen i Malmö, som meddelade att beredningen av gymnasielagen är så pass bristfällig att den inte får tillämpas. Om det nu överklagade beslutet står sig i Migrationsöverdomstolen är gymnasielagen död och begraven.

Att en lag underkänns av en domstol sex dagar efter att den trätt i kraft måste vara något slags rekord, säger Tobias Billström, Moderaternas gruppledare i riksdagen, och menar att lagen måste rivas upp.

Domstolens beslut kommer inte som någon överraskning. Att gymnasieamnestin är exceptionellt undermåligt utformad har framhållits av en rad tunga instanser, och lagrådet levererade en osedvanligt vass drapa: ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet drev med Centerpartiets hjälp igenom lagförslaget i riksdagen ändå.

ANNONS

Migrationsdomstolen i Malmö anser att de sänkta beviskraven för identitet är så dåligt beredda att de inte går att använda. Det innebär att den tänkta amnestin kanske uteblir, eftersom de flesta av de 9 000 unga afghanska männen som lagen skulle omfatta inte kan göra sin identitet sannolik.

Det är oaktsamt att driva igenom en undermålig lag som inte går att tillämpa. Inte bara skadar det rättssamhället, utan det skapar också falska förhoppningar och mer lidande hos den grupp som undantaget var tänkt att hjälpa. De måste nu slitas mellan hopp och förtvivlan ännu en tid. Därutöver skadar den synnerligen taffliga hanteringen av frågan förtroendet för Socialdemokraterna som regeringsdugligt parti med förmåga att ta ansvar för landet.

Det som länge har varit kännetecknande för Socialdemokraterna i regeringsställning har varit just deras skicklighet att hantera det dagliga regerandet. Det har rönt dem respekt inte bara bland breda delar av väljarkåren utan också långt in i de borgerliga leden, och är en av förklaringarna till varför de i princip ostört har kunnat husera i Rosenbad under decennier. Men denna viktiga kompetens synes nu ha gått förlorad. Den undermåliga hanteringen av gymnasieamnestin belyser tydligt att Socialdemokraterna inte längre är vad de har varit. Det socialdemokratiska kompetenstappet i regeringskansliet är ett tecken i tiden. En era är över.

ANNONS
ANNONS